Vi videreutvikler nå modulen for Rapportering slik at den kan benyttes til også å utarbeide Årsrapport som kan publiseres digitalt på web.

Med modulen Rapportering kan man i Framsikt utarbeide tertialrapporter hvor man rapporterer på økonomi, sykefravær, måloppnåelse, investeringer og økonomiplantiltak opp mot den vedtatte økonomiplanen for året. Flere kommuner har gjort dette i løpet av 2017.

Fra januar 2018 vil Årsrapporter som utarbeides med modulen Rapportering også kunne publiseres på web. Modulen vil utvides med samme funksjonalitet for webpublisering som vi har benyttet i modulen for Økonomiplan.

17 kommuner har høsten 2017 utarbeidet økonomiplaner i Framsikt og publisert disse på web som digitale dokumenter.

Rapporteringsmodulen vil da utvides med nødvendig funksjonalitet for å utarbeide årsrapport (dette er i tillegg til mulighetene for tertialrapportering). Det vil komme tekstfelt for likestilling, miljø, HMS og oppsummering av året samt nødvendige forskriftskjema for regnskap.

Utviklingen av innholdet som er nødvendig for tekstbidrag og utarbeidelse av innhold i Årsrapporten vil være på plass i Framsikt fra oppdateringen 4/1-2018. Mens webpubliseringen, med nytt design, vil være på plass til oppdateringen 15/2 sammen med funksjonalitet for å rapportere på KOSTRA-nøkkeltall i årsrapporten.

En rekke av pilotkommunene fra 2017 medvirker i utviklingen – i tillegg er Ålesund kommune med som pilot på årsrapporten.

 

Skisse av Årsrapport på web:

 

 

 

 

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X