Vi vil arrangere et åpent referansegruppemøte i januar hvor du kan høre representanter fra våre piloter fortelle om erfaringer fra prosjektet og utprøvingene i årets budsjettprosess. Følg med i vårt neste nyhetsbrev for mer informasjon om program, tid og sted.

Share This
X