Asker går foran med virksomhetsstyring basert på FNs bærekraftmål

18

Desember, 2019

Nye Asker kommune er en sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum kommune fra 1.1.2020. Den nye kommune har vedtatt å bygge plansystem og virksomhetsstyring på FNs bærekraftsmål.

I prosessen har de grundig gjennomarbeidet sin tilnærming til virksomhetsstyring og beskrevet sitt nye system for virksomhetsstyring.  Dette dokumentet kan flere kommuner ha stor nytte av som inspirasjon både i forhold til virksomhetsstyring generelt og bruk av FNs bærekraftsmål spesielt. Legg særlig merke til beskrivelsene av plansystemet, begrepsdefinisjonene i virksomhetsstyringen og bruken av begrepene for oppdrag og oppgaver.

Asker kommune har siden 2018 samarbeidet tett med Framsikt om utvikling av både modulen for Virksomhetsplan, målstyring basert på FNs bærekraftsmål, bærekraftstatistikk og den nye modulen for Kommunale planer. Denne modulen både digitaliserer arbeidet med kommunale planer og kobler planene sammen med Handlingsplanen og virksomhetsplanene.

Kommunene er sentrale aktører i arbeidet med bærekraftsmålene, og Regjeringen har kommet med tydelige forventninger om at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.

Asker kommune deltar i et FN-ledet nettverk, sammen med flere norske kommuner og andre aktører, der formålet er å øke hastigheten i omstillingsarbeidet for å nå bærekraftsmålene. Arbeidet har banet vei for at FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Asker kommune.

Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt. Dersom kommunen skal lykkes med å omsette de globale målene i lokal handling og praksis, må bærekraftsmålene integreres i all ledelse, planlegging og styring

Lars Bjerke, Kommunedirektør i Nye Asker

Asker viser i dokumentet til hvordan de jobber med helhetlig plan- og virksomhetsstyring, og hvordan de har inkorporert seks bærekraftsmål som de mest vesentlige å arbeide med i den første planperioden, og disse er lagt til grunn for satsingsområdene i kommuneplanen. Asker viser også til hvordan satsingsområdene knyttes videre inn i handlingsprogram (samfunnsdelens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett) og virksomhetsplan.

Se rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 i Nye Asker

Kommunedirektøren i nye Asker kommune, Lars Bjerke, presenterte nylig på brukerkonferansen til Framsikt arbeidet med å bygge nye Asker basert på FNs bærekraftmål og hvordan de etablerer nye systemer for plan og virksomhetsstyring som underbygger dette.

Se PowerPointen fra presentasjon her

Asker kommune har lenge benyttet Framsikt som verktøy for sin helhetlige virksomhetsstyring, og vi er svært glade for at de nå også er med som en av åtte piloter på Framsikts nye planmodul. Der vil de ha fokus på at vi innarbeider FNs bærekraftsmål og helhet også i modulen for Kommunale planer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Reisebrev

1-2. desember arrangerte NKK konferansen Kommuneregnskap 2015. Her deltok tre av våre ansatte Marianne Thorstensen,...

Velkommen på laget

I april fikk vi enda en dyktig rådgiver med på laget – Jo Audun Øverby. Jo Audun kommer fra stillingen som...

Framsikt 2019 og veien videre

Under Brukerforum holdt daglig leder, Halvor Walla, et foredrag der han oppsummerte 2019, samt presenterte videre planer for 2020. Både produktutvikling og anvendelse i 2019 ble gjennomgått. Her kan du se opptaket fra foredraget.

Share This
X