Aktivering av 2FA for Visma Connect-brukere

Aktivering av 2FA ved førstegangsinnlogging i Framsikt Dersom du nylig har fått en Visma Connect bruker av oss i Framsikt vil du, som et steg i innloggingsprossessen, bli bedt om å aktivere tofaktorautentisering (2FA). Nedenfor er stegene i prosessen beskrevet....
Forbedret innloggingsløsning

Forbedret innloggingsløsning

Vi flytter våre brukere over til en ny og sikrere innloggingsløsning, Visma Connect. Visma Connect er en felles innloggingsløsning som gir tilgang til de fleste av Visma sine skytjenester, og nå også Framsikt.net. Visma Connect gir bedre sikkerhet til deg som kunde ved å ha strengere krav til passord samt krav til to-faktor-autentisering. For deg som bruker vil det meste oppleves som før og du logger inn samme sted som tidligere.

X