Framsikt Awards 2019

Framsikt Awards 2019

Framsikt Awards 2019 29 November, 2019 Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 5 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt. Vi har nå mange kunder som bruker Økonomiplanmodulen – det er over 60 kommuner som i år...
Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt 22 Oktober, 2019 Økonomiplanforskriften som ble publisert i juni 2019 inneholdt nye obligatoriske oversikter. Framsikt har gjennom sommeren og høsten løpende oppdatert oversiktene i tråd med tilgjengelig informasjon....
Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran

Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran

  Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran 07 Oktober, 2019 Norske kommuner, politikere og innbyggere er blitt svært opptatt av klimasaken og hva de kan bidra med for å oppfylle klimamålene, og Norge har satt ambisiøse mål for reduksjon av sitt klimaavtrykk....
Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

  Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt 27 Juni, 2019 Budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven er nå fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forskriften regulerer kommunens behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap...
X