Vil bidra til å gjøre hverdagen i kommunen bedre

Vil bidra til å gjøre hverdagen i kommunen bedre

For Sissel handler jobben i Framsikt til syvende og sist om at mennesker skal ha et godt liv. Da føles det verdifullt som siviløkonom å kunne bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan få bedre flyt i arbeidsprosesser, oversikt og mulighet til å legge gode planer som kommer innbyggerne til gode.

X