Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering

Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering

Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering 23 Juni, 2021 Skrevet av Anne Sigrid Hundere Vi merker stor interesse for klimabudsjettering i Framsikt, og vi er glade for å kunne bistå kommunene med dette viktige arbeidet, som samtidig er nytt for mange. I 2020...
Videre utvikling av Framsikt-verktøyet sommeren 2021

Videre utvikling av Framsikt-verktøyet sommeren 2021

Videre utvikling av Framsikt-verktøyet sommeren 2021 23 Juni, 2021 Skrevet av Halvor Walla Det vil også i sommer skje betydelig videreutvikling av Framsikt-verktøyet i forkant av budsjettsesongen i høst. Allerede kommende uke er det første oppdatering av Framsikt til...
Samarbeid mellom Framsikt og KS Konsulent

Samarbeid mellom Framsikt og KS Konsulent

Samarbeid mellom Framsikt og KS Konsulent 23 Juni, 2021 Skrevet av Halvor Walla Framsikt og KS Konsulent har en felles driver i våre samfunnsoppdrag om å bistå i utviklingen av bedre prosesser for virksomhetsstyring i kommunesektoren. Vi har over tid hatt gjensidig...
Samarbeid med Endrava om klimabudsjettering

Samarbeid med Endrava om klimabudsjettering

Samarbeid med Endrava om klimabudsjettering 23 Juni, 2021 Skrevet av Halvor Walla Framsikt har innledet et samarbeid med selskapet Endrava om faglig utvikling og kompetansebygging knyttet til klimabudsjett. Endrava er et konsulentselskap med klima og energikonsulenter...
Mer åpenhet med Politikermodulen

Mer åpenhet med Politikermodulen

Mer åpenhet med Politikermodulen  For Nordre Follo var særlig ønsket om et bedre system for politikerspørsmål en av grunnene til at de valgte å ta i bruk Politikermodulen fra Framsikt. Etter å ha brukt modulen i budsjettprosessen, kan Inger-Lise Klevset,...
X