Bent Devik

K

Seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Arbeider med regelverket for økonomiforvaltning i kommunene og fylkeskommunene. Sekretær for kommunelovutvalget som leverte sin utredning i 2016. Har siden jobbet med departementets oppfølging av dette, særlig med nye økonomibestemmelser i kommuneloven og tilhørende forskrifter.

X