Beredskap, forholdsregler og tiltak i Framsikt i forhold til Corona-virus

12

Mars, 2020

Framsikt og våre medarbeidere har i mars fulgt de til enhver tid anbefalinger som gis fra norske helsemyndigheter med en konservativ og føre-var holdning. Vi følger selvsagt opp de nye påleggene fra 12.mars.

Vi har lagt til rette for det er enkelt å gjøre hyppig håndvask i våre lokaler samt desinfisere hender og utstyr med Antibac. Vi hilser pent, men håndhilser for tiden ikke på hverandre, kunder eller andre forbindelser. Vi har også endret våre rutiner for lunsjbespisning for å redusere smitterisiko. Ved symptomer på sykdom er terskelen veldig lav for bruk av hjemmekontor og digitalt samarbeid. Ved kontoret i Sandvika har medarbeidere som benytter offentlig transport vært bedt om å arbeide fra hjemmekontor. Dette gjelder fra 12. mars alle.

Vi har fortløpende vurdert gjennomføring av reiser. Foreløpig har planlagte reiser til India i mars vært utsatt. Vi har også endret gjennomføring av større møter. Et planlagt pilotmøte i prosjektet for Kommunale planer 13. mars er nå gjort om fra fysisk møte til nettmøte via Teams. Øvrige møter i slutten av mars og april vil vurderes endret til nettmøte. Hospiteringsopphold av våre traineer er utsatt. Alle innenlands reiser er nå redusert til det absolutt nødvendige. Ansatte som har vært på utenlandsreiser siden 27/2 er nå i hjemmekarantene.

Vi tar også kontakt med kunder vedrørende avtalte fysiske møter for å søke å omgjøre disse til nettmøter.
Ansatte oppfordres sterkt til å følge anbefalinger fra myndighetene i forhold til arrangementer og reiser.
Framsikt sin virksomhet er fullt tilrettelagt for digitalt arbeid uavhengig av arbeidssted. Dette gjelder alle våre lokasjoner. Alt ligger til rette for tilnærmet normal drift også i denne nasjonale dugnaden.
Ved eventuelt sykdomsutbrudd blant våre medarbeidere så vil vi fortløpende prioritere våre ressurser og arbeidsoppgaver slik at drift og support har prioritet. Vi har gjort en ROS analyse og har en beredskapsplan ift. dette. Bø kommune har så langt ingen smittede og har ført an med svært restriktive retningslinjer blant annet har skolene vært stengt hele uka. Vi håper det bidrar til at support- og driftsvirksomheten vår i Bø vil berøres lite.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Bruk Framsikt-løsningen til rapportering av Korona-status i egen organisasjon

Framsikt vil utvide Månedsrapporten, i Rapporteringsmodulen, med en ny fane for dag/uke-rapportering. Dette kan brukes til løpende innrapportering fra hver virksomhet/enhet og automatisk aggregering til hele kommunen. Eksempel på relevant rapportering kan være antall på hjemmekontor, antall i hjemmekarantene og antall syke. Les mer

Framsikt 2019 og veien videre

Under Brukerforum holdt daglig leder, Halvor Walla, et foredrag der han oppsummerte 2019, samt presenterte videre planer for 2020. Både produktutvikling og anvendelse i 2019 ble gjennomgått. Her kan du se opptaket fra foredraget. Les mer
Share This
X