Bergen kommune er en av 10 kommuner som er piloter på bruk av Framsikt Økonomiplan i årets budsjettprosess. Bergen var først ut av pilotene og la fram budsjettet sitt 21.september.

Hele prosessen har vært gjennomført med bruk av verktøyet og har involvert den sentrale budsjettseksjonen og mer enn 30 brukere i de ulike byrådsavdelingene. Bergen kommune utarbeider også budsjettet tjenesteorientert. All tekst, tallmateriale og tiltak ligger i Framsikt slik at budsjettdokumentet og tabeller i sin helhet ble eksportert automatisk fra løsningen.Denne framstillingen er nyttig for å synliggjøre de endringer som ligger bak det foreslåtte budsjettet. F.eks. hvordan man har håndtert nye satsninger og økte kostnader med ulike besparings og inntektstiltak.  Sammenstillinger som denne lages automatisk i løsningen, ved at man definerer de enkelte tiltakene i ulike kategorier.

Funksjonaliteten i verktøyet gjorde det også enkelt for avdelingene å definere mål og tiltak for de ulike tjenesteområdene.Framsikt utvikler nå også en automatikk for publisering av økonomiplanen som en webside. Dette har Bergen benyttet i framleggingen av sitt budsjett. Ved deres publisering kunne vi vise kapitlene som presenterer budsjettet for hvert av kommunens tjenesteområder.

Se her for å se budsjettet på web.

Automatikken i Framsikt for å generere denne websiden har spart kommunen for en betydelig tidsbruk til publisering. De fleste av de øvrige pilotene vil prøve ut den samme publiseringsfunksjonaliteten i sine budsjetter. Da vil Framsikt ha støtte for å generere hele budsjettdokumentet som en web side.

Teknikken vil også benyttes i den kommende utviklingen av virksomhetsrapportering til å kunne publisere årsrapport og tertialrapporter på web. Den kan også gjøres tilgjengelig for brukere av Analyse slik at nøkkeltallshefter, tilstandsrapporter etc. kan publiseres på web.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X