Hver uke i 15 år har Bjørn Brox vurdert og anmeldt kommunale økonomiplaner og årsmeldinger på siste side i Kommunal Rapport. Han har klare meninger om utformingen av den perfekte økonomiplan. Hva bør den inneholde og hvordan bør den bygges opp. Han har også medvirket som rådgiver i utviklingen av Framsikt verktøyet helt fra starten. Vi er derfor veldig glade for at Bjørn nå starter i Framsikt som fagansvarlig.

Bjørn kommer fra stillingen som konsulent og leder for kommunegruppen i Agenda Kaupang. Som fagansvarlig i Framsikt vil han arbeide med kvalitetssikring og forvaltning av Framsikt Analyse, delta i utviklingen av våre øvrige produkter, og ikke minst vil han være tilgjengelig som rådgiver for kommuner som innfører Framsikt-moduler. Han kan da bistå med gode råd i forhold til ståstedsanalyser, utforming av økonomiplaner/årsmeldinger og forbedring av prosessene i styringsårshjulet.

Bjørn selv sier dette om å starte i Framsikt: «Det har manglet hjelpemidler for profesjonell styring av kommunene. Framsikt er godt i gang med å få til dette. Jeg vil gjerne bidra i dette viktige arbeidet». Daglig leder Halvor Walla sier «Vi i Framsikt har siden starten hatt stor nytte av samtaler med Bjørn Brox om utviklingen av våre verktøy. Vi er derfor veldig glade for at både vi og våre kunder kan få nyte godt av erfaringene til Bjørn. Det at Bjørn velger å satse på Framsikt, tar vi også som en positiv bekreftelse på at arbeidet vårt er på rett vei.»

Se også Kommunal rapport sitt avskjedsintervju med Bjørn hvor han oppsummerer sine tanker etter 15 år med anmeldelser av kommunale økonomiplaner.

 

Share This
X