Siste nyheter

Framsikt bloggen

Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering

Vi merker stor interesse for klimabudsjettering i Framsikt, og vi er glade for å kunne bistå kommunene med dette viktige arbeidet, som samtidig er nytt for mange. I 2020 utarbeidet mer enn 20 kommuner klimabudsjett i Framsikt.

Samarbeid mellom Framsikt og KS Konsulent

Framsikt og KS Konsulent har en felles driver i våre samfunnsoppdrag om å bistå i utviklingen av bedre prosesser for virksomhetsstyring i kommunesektoren. Vi har over tid hatt gjensidig glede av faglig dialog om sektorens utfordringer.

Systemansvarligsamling

Framsikt ønsker å bidra til at verktøyet kommer til nytte på best mulig måte i kommunenes arbeid med Handlings- og Økonomiplanen. Vi vil derfor invitere til en Systemansvarligsamling 31. August og 1. september for systemansvarlige og superbrukere.

Videre utvikling av Framsikt-verktøyet sommeren 2021

Det vil også i sommer skje betydelig videreutvikling av Framsikt-verktøyet i forkant av budsjettsesongen i høst. Allerede kommende uke er det første oppdatering av Framsikt til våre pilot-kommuner mandag 28. Juni og til øvrige kommuner torsdag 1. juli. Fredag 2. juli er det webinar med informasjon om ny funksjonalitet.

Samarbeid med Endrava om klimabudsjettering

Framsikt har innledet et samarbeid med selskapet Endrava om faglig utvikling og kompetansebygging knyttet til klimabudsjett. Endrava er et konsulentselskap med klima og energikonsulenter som hjelper organisasjoner med å kutte klimagassutslipp.

Samhandling om tekstarbeid i Framsikt

To viktige egenskaper ved Framsikt-verktøyet er muligheten til å samhandle om å utarbeide styringsdokumenter og at tabeller og grafer alltid er oppdatert med de siste endringene i budsjett-tallene når man publiserer eller eksporterer styringsdokumentet.

X