Siste nyheter

Framsikt bloggen

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

Budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven er nå fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forskriften regulerer kommunens behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Den nye forskriften erstatter tre forskrifter. Framsikt har innarbeidet de nye skjemaene. Les mer
KMD

Lag et planverktøy til kommunene!

- Lag en modul for kommunale planer! Dette entydige rådet fikk Framsikt da vi samlet 9 kommuner i Sandvika torsdag 13. juni for å drøfte behovet for en egen programvare for å produsere og publisere kommunale planer. - Dette vil være et nyttig verktøy for oss, var signalet fra så vel planleggere som økonomer. Les mer
Møte

Mål og strategier i handlingsplanen

Asker kommune har utarbeidet en veiledning til bruk av mål, strategier, oppdrag og oppgaver. Vi synes denne veiledningen er en veldig god begrepsdefinisjon og vil derfor dra den fram her. Du kan også lese om hvordan Framsikt støtter bruk av mål og strategier i handlingsplanen.  Les mer
Mål og strategi

Digitale årsrapporter

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune. Les mer
Digital årsrapport, Bergen
X