Siste nyheter

Framsikt bloggen

Varslinger i Framsikt

I februar i år ble første del av funksjonaliteten til varslinger klar i Framsikt Rapportering. Hensikten med varslingsfunksjonaliteten, er at brukere som har oppgaver og frister i Framsiktløsningen, skal få varslinger om dette på epost.

Framsikt Analyse er oppdatert med nye tall for 2020

15. mars publiserte SSB de foreløpige KOSTRA-tallene for 2020. Tallene var inndel etter ny kommunestruktur, fylkesstruktur/-tilhørighet og KOSTRA-grupper. I tråd med vanlig praksis ble tallene publisert i Framsikt 17. mars klokken 08.00.

Politikermodulen – erfaringer og veien videre  

29 kommuner brukte Politikermodulen i behandlingen av Økonomiplan for 2021-2024, det ble laget over 200 budsjettforslag og sendt inn og besvart over 1000 spørsmål.  Vi ønsker å utvikle en modul som har et brukervennlig grensesnitt for både politikere og administrasjon, derfor utvikles Politikermodulen i tett samarbeid med pilotgruppen.  

Utviklingsplaner for 2021

Vi har siden starten hatt en høy utviklingstakt for å utvikle de ulike Framsikt-modulene som digitaliserer og forbedrer norske kommuner og fylkeskommuner sitt arbeid med årshjulene for planlegging og styring.

Strategimodulen – videre utvikling

Framsikt har gjennom de siste to oppdateringene foretatt en videreutvikling av modulen Strategi, og frem mot sommeren er det planlagt en videre utvikling gjennom å innarbeide utskriftsfunksjonalitet direkte fra modulen.

X