Siste nyheter

Framsikt bloggen

Videre utvikling av den røde tråden i Framsikt

En viktig del av Framsikt er en helhetlig virksomhetsstyring hvor en kommune kan kombinere en overordnet strategisk planlegging og utvikling med god operativ styring i et verktøy. En vesentlig del av dette er en rød tråd fra mål og strategier i Planmodulen, videre til handlingsplanen i Økonomiplanen og til Virksomhetsplanene som lages sammen med Årsbudsjettene som evalueres i Rapporteringsmodulen både for administrasjonen og til politikerne.

Illustrasjon som viser den røde tråden i Framsikt

Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering

Det er heldigvis stor interesse blant norske kommuner både for å lage Klimabudsjett og å bruke Framsikt i dette arbeidet. Utviklingen av funksjonalitet for Klimabudsjett skjer i tett samarbeid med kommuner og i tråd med KS sin nasjonale veileder for kommunale klimabudsjett

Pc skjerm som viser funksjonalitet for klimabudsjettering i Framsikt

Økonomiplanpubliseringer i september

September er første bølge med framlegg av forslag til økonomiplan til politisk behandling i norske kommuner. Så langt i september har noen av våre største kommune-kunder som Oslo, Bergen, Asker og Bærum publisert sine forslag. Men også andre kommuner som for eksempel Lier, har publisert sin økonomiplan for 2022-2025.

Pc skjerm som viser en digital økonomiplan, publisert ved hjelp av Framsikt.

Høstens nyheter i Planmodulen

Forhåndsvisning av planer slik at du kan se hvordan innholdet ser ut på web, er en av høstens store nyheter i Planmodulen. I tillegg til funksjonalitet som klimatiltak i overordnede planer, oppfølging av klimatiltak fra plan i de årlige klimabudsjettene og mulighet til å vise i økonomiplanen tiltak som er vedtatt i overordnede planer, men som ikke har fått plass i økonomiplanen. Dette er viktig videreutvikling, som enten kom i august eller kommer nå tidlig i oktober.

Pc skjerm som viser Framsikts Planmodul på skjerm

Publiser oppdaterte tall med dynamiske tabeller

Før sommeren oppdaterte vi Framsikt med ny funksjonalitet for å lage dynamiske tabeller og utvidet mulighetene for å samhandle om å utarbeide styringsdokument. Dette er to viktige steg for å sikre at Framsikt som verktøy gjør det enkelt å arbeide effektivt sammen, og at dere alltid har mulighet for å hente ut og publisere oppdatert data.

X