Alternative budsjett i Framsikt: – ­En klar forbedring i budsjettarbeidet

Vindafjord kommune finner du på halvøya Haugalandet, nord i Rogaland fylke. Kommunen med 8700 innbyggere publiserte sitt første budsjettforslag via Framsiktløsningen høsten 2019. Framsikt var ikke bare et nytt arbeidsverktøy for administrasjonen i kommunen, men også for politikerne som nå måtte lese handlings- og økonomiplanen i nytt format.

Juni 2022

Handlings- og økonomiplaner i Framsikt ble de raskt vant til. Etter hvert ble det klart at også politikernes alternative budsjett skulle lages i Framsikt. Dermed kunne kommunens politikere arbeide i samme system som administrasjonen.

– At politikerne kan utarbeide alternative budsjettforslag i Framsikt har gjort vårt arbeid enklere. Det forteller Yngve Bergesen, kommunedirektør i Vindafjord kommune.

Yngve Folven Bergesen, kommunedirektør i Vindafjord kommune.

Yngve Folven Bergesen, kommunedirektør i Vindafjord kommune. Foto: Ellen Marie Hagevik

Alternative budsjett øker politikernes påvirkningsmulighet

Gustav Løge varaordfører Vindafjord kommune, foto privat

Gustav Løge Fosse, varaordfører Vindafjord kommune. Foto: privat.

Han får støtte av varaordfører Gustav Løge Fosse. Som kommunestyrerepresentant har han utarbeidet flere alternative budsjettforslag, som regel over Excel og med god hjelp fra administrasjonen for å regne ut effekten av de tiltakene som blir foreslått. At Framsikt simulerer effekten av tiltak og investeringer med en gang de blir lagt inn har dermed spart både politikere og administrasjonen for tid.

– Politikermodulen i Framsikt gjorde det enkelt å simulere og se effektene av tiltak med en gang. Dette var en klar forbedring i budsjettarbeidet, forteller Fosse.

Som i de fleste av Norges kommuner, er Vindafjords politikere deltidspolitikere. Ved at det blir enklere å utarbeide alternative budsjett, øker politikernes påvirkningsmulighet på budsjettet. Kommunedirektøren understreker verdien av verktøy som bidrar til å gjøre budsjettarbeidet enklere:

– Et kommunebudsjett er innviklet. Funksjonen for å lage alternative budsjett gjør det lettere for politikerne å se effekten av forslagene. Samtidig som vi blir tryggere på at tallene som kommer fra politikerne stemmer med de beregningene som blir gjort, forteller Bergesen.

«Alternative budsjett i Framsikt er tidsbesparende. Vi får mer tid til å bruke på det politikerne faktisk har bedt oss om» 

Enkelt å hente tiltak inn i Økonomiplanen

At politikerne nå arbeider i samme system som administrasjonen gjør det også enklere å hente inn de endringene som blir vedtatt fra politikernes alternative budsjett inn i økonomiplanen. I Framsikt gjøres dette enkelt ved et tastetrykk.

– Tidligere satt vi flere dager med oppfølgingsark for å flytte tiltak som politikerne vedtok inn i det felles budsjettet. Det var en stor jobb å få knyttet det inn i et felles dokument.

For å oppsummere verdien av funksjonen for alternative budsjett i Politikermodulen, sier kommunedirektøren dette:

– Alternative budsjett i Framsikt er tidsbesparende. Vi får mer tid til å bruke på det politikerne faktisk har bedt oss om.

Bedre kontroll og oversikt

Kommune har også tatt i bruk Spørsmål- og svar funksjonen i Politikermodulen. Dermed kan politikere stille spørsmål, og få svar fra, administrasjonen direkte i modulen. Bergersen kan fortelle at dette var en klar forbedring, spesielt med tanke på oversikt og synlighet.

– Tidligere fikk vi spørsmålene på e-post og vi måtte huske å legge til gruppelederne på kopi for hvert spørsmål vi svarte ut. Med Spørsmål- og svar funksjonen kan både politikerne og administrasjonen se hvert spørsmål som kommer inn og svarene etter hvert som de blir svart ut, forteller Bergersen.

Også varaordføreren kan fortelle at å samle spørsmålene i ett og samme system gir fordeler:

– Vi som politikere får se og ta del i den informasjonen som kommer ut. At spørsmål og svar samles og synliggjøres i Framsikt gjør det enklere å ha oversikt og kontroll, understreker Fosse.

Les også:

Inger-Lise Klevset, spesialrådgiver for økonomistyring i Nordre Follo kommune
Mer åpenhet med Politikermodulen

Mer åpenhet med Politikermodulen

For Nordre Follo var særlig ønsket om et bedre system for politikerspørsmål en av grunnene til at de valgte å ta i bruk Politikermodulen fra Framsikt. Etter å ha brukt modulen i budsjettprosessen, kan Inger-Lise Klevset, spesialrådgiver for økonomistyring i Nordre Follo kommune, fortelle at den har innfridd.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X