Arbeidet med klimabudsjettet ble enklere

For Marie Rushfeldt, som arbeider med klima og miljø i Alta kommune, ga arbeidet med klimabudsjett innblikk i mye nytt. Hun ble blant annet bedre kjent med både økonomiavdelingen i kommunen og Framsikt.

Februar 2021

Klimabudsjett skal være et styringsverktøy, da må vi få det inn som en del av økonomiplanen, og på sikt er målet at alle skal rapportere på det, sier Rushfeldt.

Helhetlig

For å sikre nettopp denne helheten har Alta kommune brukt Framsikt til å utarbeide klimabudsjett. I kommunen er arbeidet med klimabudsjett organisert som et samarbeid mellom klimarådgiverne og økonomiavdelingen. Alta sitt første klimabudsjett ble vedtatt i desember 2020. Underveis i arbeidet oppdaget Rushfeldt flere nyttige funksjoner i Framsikt sitt verktøy:

– At vi i Framsikt kan koble klimatiltak til økonomiplantiltak er veldig stilig. Det er også veldig bra at statistikken er hentet fra Miljødirektoratet. Det gjør det enkelt for oss, sier en engasjert spesialkonsulent på området miljø og klima.

Dame foran pc-skjerm, Marie Rushfeldt

Jobber aktivt med klima

I Alta er veitrafikk den klart største utfordringen i kommunen når det kommer til utslipp. Det har kommunen jobbet aktivt med.

– Vi har satset mye på sykkel, bedre kollektivtilbud og lagt til rette for flere hurtigladere. Og vi har faktisk sett en liten nedgang i biltrafikken, forteller Rushfeldt.

Kommunen er også en del av et større klimanettverk sammen med de største kommunene i Nord-Norge. Nettverket, sammen med arbeidet med den nasjonale veilederen, gjorde at arbeidet med klimabudsjett virkelig tok fatt i kommunen.

– Det begynner nok for de fleste kommuner som det gjorde for oss. Det startet med et politisk initiativ, men går seg til litt etter litt. Klimabudsjett var tema på flere av møtene vi hadde med klimanettverket, noe som var til stor hjelp med å komme i gang.

Et naturlig samarbeid

Gjennom økonomiplanmodulen har Framsikt bakt klimabudsjettet inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen.

– Dette gjorde samarbeidet med økonomiavdelingen veldig naturlig. Det var avgjørende å få koblet dem inn og nyttig at de tok med sine budsjettårshjul. Dette tvang oss til å sette frister i arbeidet. Det er jo også økonomiavdelingen som kjenner Framsikt-systemet best, sier Rushfeldt.

I Framsikts Økonomiplanmodul kan en registrere klimatiltak, skrive og publisere klimabudsjettet på web. Alta har benyttet seg av flere av mulighetene:

– Et eksempel på hvor fint systemet er å bruke er kategoriseringen når du oppretter Klimatiltak. Det er enkelt å sette kategori på tiltaket, som igjen kommer frem i økonomiplanen. I tillegg ligger Miljødirektoratet sin statistikk inne allerede, du kan enkelt kopiere din egen statistikk rett inn og du får automatisk grafer som synliggjør utslippene. Det er også enkelt å publisere i web, avslutter Rushfeldt.

Se hvordan Alta kommune jobber med klimabudsjett

Flere kundehistorier

Samhandling i et dokument

Samhandling i et dokument

Virksomhetsplanmodulen i Framsikt skal sikre at virksomhetene jobber mot det samme målet, og slik gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. For Lindesnes kommune var modulen også nyttig da tre kommuner, med ulike arbeidsvaner og metoder, skulle slåes sammen til en kommune.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X