Årsrapport – fra pliktløp til læring og forbedring

13

januar, 2022

Skrevet av Anne Sigrid Hundere og Marianne Nikoma Haugen

Det er tid for evaluering av året som gikk, og sammen med årsregnskapet skal årsrapporten gi en beskrivelse av hvordan ressursbruk og måloppnåelse faktisk ble i kommunene. Men kan årsrapporten være nyttig til å vurdere mer enn bare hva som ble gjort i året som gikk? Er kommunene flinke nok til å evaluere og rapportere opp mot økonomi- og handlingsplanen? Og til å ta med seg læringen fra årsrapporten videre inn i det kommende året? Dette er blant temaene i den kommende webinarrekken, hvor vi vil se på både årsregnskap og øvrig årsrapportering.

I tråd med kommuneloven skal det i årsrapporten rapporteres på virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen. Årsrapporten skal gi de folkevalgte og kommunens innbyggere en oppsummering av status på planer, klimabudsjett, måloppnåelse, som foreksempel FNs bærekraftsmål, gjennomføring av strategier, oppdrag, tiltak, vedtak og investeringer som var vedtatt i Økonomi- og handlingsplanen for det foregående året. Men årsrapporten skal ikke bare se tilbake på hva kommunen har gjort i året som gikk, men også gi et grunnlag for læring og forbedring for det kommende året.

Vi vil i løpet av januar og februar i en egen webinarrekke se nærmere på blant annet hvordan årsrapporten i større grad kan bli en sentral del av virksomhetsstyringen og ha en rød tråd til Økonomi- og handlingsplanen. Hvordan kan årsrapporten fungere som en “fot i bakken” og medvirke til læring og forbedring?

Webinarer

Webinarekken spenner bredt i innhold og vi starter torsdag 13. januar med temaet “Hvordan sikre riktig grunnlag til årsregnskapet i Framsikt”. Dette webinaret fokuserer på hvordan du sikrer at tallgrunnlaget fra økonomisystemet blir riktig presentert når det hentes inn i Framsikt.

Tirsdag 1. februar følger vi opp med webinaret “Hva er en god årsrapport?”. Her vil vi fokusere på årsrapportens rolle i virksomhetsstyringen og viktige elementer i årsrapporten for å vise måloppnåelse, læring og forbedring. Dette webinaret er rettet både mot ledere og superbrukere, og vil gå nærmere innpå  anbefalinger og beste praksis for å lage en god årsrapport. En årsrapport bør ha en viktig rolle i helhetlig virksomhetsstyring. Skal årsrapporten få en slik posisjon bør historien inneholde både fortid, nåtid og fremtid – og si noe om hva vi fikk til og hva vi ikke fikk til.

Denne webinarekken avsluttes 8. februar med webinaret “Hvordan lage en god årsrapport i Framsikt”, et webinar som er mer rettet mot superbrukere og vil ta for seg hvordan bruke Framsikt-funksjonalitet for å lage en god årsrapport.

Har du ikke mulighet til å delta på webinaret kan du i etterkant finne opptak av webinaret i Hjelpesenteret.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X