Slik lykkes Bærum med å gjøre økonomiplanen til et godt styringsverktøy

Under fjorårets fagkonferanse ble det klart at Bærum kommune gikk av med seieren i kåringen av «Norges beste økonomiplan». Ingrid Elfstedt Glendrange, som mottok prisen på vegne av kommunen, kunne fortelle at det i kommunen er mange dyktige kollegaer, som er opptatt av at budsjett og økonomiplan skal være et godt styringsverktøy. 

Februar 2023

Vi har tatt en prat med fjorårsvinneren om hva de har gjort for å lykkes. Selv trekker de frem god timing med revidering av samfunnsplanen, god organisering og godt arbeid over tid. Og kanskje vel så viktig, påpekes det at arbeidet på ingen måte er ferdig.  

Sammenheng mellom samfunnsdelen og økonomiplan

Glendrange er fungerende tjenesteleder for strategi og budsjett i Bærum kommune, og har det overordnede ansvaret for kommunens plan og strategiarbeid. Det vil si å utforme økonomiplanen, men også overordnede planer, som kommuneplanens samfunnsdel.

– Å samle fagmiljøene for plan og økonomi i samme enhet har vært et viktig strategisk grep. Nå jobber vi ut fra målbildene og hovedmålene i samfunnsdelen, og hvordan budsjett- og økonomiplanen skal følge opp disse gjennom konkretisering av oppdragselementene, forteller Glendrange.

Ingrid Elfstedt Glendrange, fungerende tjenesteleder for strategi og budsjett, Bærum kommune

Ingrid Elfstedt Glendrange, fungerende tjenesteleder for strategi og budsjett

Av juryen fikk kommunen skryt for nettopp å ha en god kobling mot kommuneplanens samfunnsdel, spesielt gjennom gode målstrukturer. God timing får noe av æren for dette, skal vi tro Glendrange:

– Vi vedtok samfunnsdelen med nye mål i juni 2021, så da vi tok i bruk Framsikt i økonomiplanarbeidet ble fokuset større på denne sammenhengen. Det ønsker vi ved hjelp av Framsikt å videreutvikle og styrke.

Målene konkretiseres med oppdrag

At fagmiljøene for plan- og økonomi i kommunen jobber sammen forsterker fokuset på at budsjett og økonomiplan i praksis er handlingsdelen til kommuneplanen, forteller Glendrange.

Atle Thorud, tjenesteleder for statistikk og analyse i kommunen, forteller at de gjennom Framsikt har arbeidet med å ta i bruk oppdragselementene i økonomiplanen.

– Vi fokuserte på å ta i bruk oppdrag og definere de i forhold til målene og strategiene vi har vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, sier Thorud.

Atle Thorud, tjenesteleder for statistikk og analyse i Bærum kommune

Atle Thorud, tjenesteleder for statistikk og analyse i Bærum kommune

Å definere hva oppdragene skal bestå av krever litt jobb i forkant, ifølge Thorud. Samfunnsdelens overordnede mål har vært en tydelig ramme for arbeidet med økonomiplan, og kommunen har hatt et stort fokus på at oppdragene i økonomiplanen skal være en konkretisering av de målene som er satt i samfunnsdelen.

Kommunen har også utviklet et indikatorsett, relatert til målene i kommuneplanens samfunnsdel:

– Vi skal bruke indikatorsettet og oppdragsrapporteringen for å kunne gi en statusrapportering på mål og strategier. Det vil vi gjøre for første gang i årsrapporten for 2023. Det vil utgjøre grunnlaget for å kunne si noe om hvordan vi ligger an i forhold til målbildet vårt, sier Thorud.

Handler om å forstå driverne i kommunens økonomi

Grundige vurderinger av den økonomiske situasjonen og at økonomiplanen er et godt styringsdokument i det videre arbeidet i kommunen ble også trukket frem av juryen.

Terje Trovik, direktør for organisasjon, styring og utvikling i kommunen forteller at vurderinger av den økonomiske situasjonen handler om å bygge kontinuitet og en «historie» sammen med politikerne. Og at man har en felles forståelse for driverne i Bærums økonomi. Et system som underbygger dette er viktig, forteller Tronvik:

– Framsikt gir oss et klart og tydelig rammeverk og hjelper oss med å holde fokus de viktige økonomiske drivere, som også viser hvordan vi utvikler oss sammenlignet med andre kommuner.

Terje Trovik, direktør for organisasjon, styring og utvikling i Bærum kommune

Terje Trovik, direktør for organisasjon, styring og utvikling

Fordeler med digital økonomiplan

I Framsikt publiseres økonomiplaner digitalt. Bærums prisvinnende økonomiplan kan du for eksempel se her. Et verktøy som støtter opp om måten kommunen jobber på og som digitaliserer kommunens planer gir fordeler, forteller Trovik:

– En av de store gevinstene med Framsikt er at det frigjøres tid til å bruke på selve innholdet, istedenfor at tiden går med på å sammenstille selve planen, sier Trovik, som får støtte av Thorud:

– Vi ser at det er fordeler med webdokumenter fremfor trykte dokumenter. I webpubliseringen er for eksempel informasjonen nivådelt og det er mulig å bruke interaktive elementer som tabeller, figurer og kart. Samme informasjon kan bli svært omfangsrik og mindre tilgjengelig i et papirdokument, forteller Thorud.

Nysgjerrig på hva mer du kan gjøre med Økononmiplan­modulen i Framsikt?

Les også:

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X