Bedre brukerdokumentasjon med fokus på arbeidsprosess

26

september, 2022

Skrevet av Marianne Haugen, fagansvarlig kundeopplæring i Framsikt

I løpet av 2022 og 2023 gjør vi endringer i brukerdokumentasjonen i Hjelpesenteret. Vi vil fokusere mer på arbeidsprosessen dere skal utføre og mindre på statiske skjermbilder. Målet er at det skal bli enklere og mer oversiktlig å finne svar på det du lurer på når du jobber i Framsikt.

Brukerdokumentasjon blir nivådelt slik at du får overblikk over arbeidsprosessen, men kan også fordype deg for å lære mer om et tema hvis du ønsker det. Ikke minst skal det bli mer effektivt å endre brukerdokumentasjonen forbindelse med oppdateringer, og utvikle brukerdokumentasjon på ny funksjonalitet i Framsikt-løsningen.

For å skape overblikk over arbeidsprosessen har vi en oversiktsartikkel per modul. Den har illustrasjoner som viser stegene i arbeidsprosessen, men indikere også hvilken type brukere som har ansvar for de ulike arbeidsoppgavene. Brukerdokumentasjonen i form av hurtigguider og artikler er knyttet til hvert steg i prosessen.

Illustrasjon som viser Stegvis oversikt over arbeidsprosessen i Årsbudsjettet

Bildet viser en stegvis oversikt over arbeidsprosessen i årsbudsjettet

Hurtigguider er steg for steg beskrivelser av hvordan du skal navigere i Framsikt for å løse en arbeidsoppgave. De skal inneholder den aller viktigste informasjonen som du behøver for å gjøre registreringen i Framsikt riktig første gang. Vil du lære mer eller har behov for mer utdypende informasjon kan du benytte deg av artikler som gir mer faglig forståelse, praktiske eksempel eller som sier noe om konsekvenser av endringer du gjør i Framsikt-løsningen innenfor et tema.

En av de største endringene vi har gjort i Hjelpesenteret er å ta bort skjermbildene, og det er flere grunner til det. Utstrakt bruk av skjermbilder gjør at artikler blir lange og man må scrolle mer, da er det fort gjort å miste oversikten over innholdet i artikkelen. Vi forsøker å lage hurtigguider som er på maks en side, slik at det skal være enkelt å ha overblikk over hele arbeidsprosessen. Vi har også arbeidet mye med språket i både hurtigguider og artikler slik at det blir så kort, konsist og presist som mulig.

Illustrasjon som viser er dokument. Dokumentet er en Hurtigguide som viser stegvis arbeidsprosess for virksomhetsledere som skal skrive månedsrapport

Hurtigguide som viser stegvis arbeidsprosess for virksomhetsledere som skal skrive månedsrapport.

Temaene vi har arbeidet mest med så langt er månedsrapport, detaljbudsjettering og lønnsbudsjettering. Vi vil fortsette oppdateringen av alle artikler i Hjelpesenteret.

Til å hjelpe oss i arbeidet med å omstrukturere brukerdokumentasjonen har vi arbeidet tett sammen med Mette Herskin. Mette er en dansk psykolog som har utarbeidet en It-pedagogisk metode som gjør det enklere å både undervise om IT-system, og lære seg det. Et av hovedpunktene i metoden er å gi brukerne oversikt over arbeidsprosesser og fokusere på at de skal anvende systemet til å løse praktiske arbeidsoppgaver, hjulpet av kort og konsis brukerdokumentasjon som er bygget opp på en strukturert måte

Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger på endringene vi har gjort i Hjelpesenteret. Vi har snakket med flere superbrukere og personer som er ansvarlig for opplæring i Framsikt i kommune Norge. Vårt ønske er at hurtigguidene skal være en ressurs for superbrukere når de skal gi opplæring i bruk av Framsikt i egen kommune.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X