Beredskap, forholdsregler og tiltak i Framsikt i forhold til Corona-virus

12

Mars, 2020

Framsikt og våre medarbeidere har i mars fulgt de til enhver tid anbefalinger som gis fra norske helsemyndigheter med en konservativ og føre-var holdning. Vi følger selvsagt opp de nye påleggene fra 12.mars.

Vi har lagt til rette for det er enkelt å gjøre hyppig håndvask i våre lokaler samt desinfisere hender og utstyr med Antibac. Vi hilser pent, men håndhilser for tiden ikke på hverandre, kunder eller andre forbindelser. Vi har også endret våre rutiner for lunsjbespisning for å redusere smitterisiko. Ved symptomer på sykdom er terskelen veldig lav for bruk av hjemmekontor og digitalt samarbeid. Ved kontoret i Sandvika har medarbeidere som benytter offentlig transport vært bedt om å arbeide fra hjemmekontor. Dette gjelder fra 12. mars alle.

Vi har fortløpende vurdert gjennomføring av reiser. Foreløpig har planlagte reiser til India i mars vært utsatt. Vi har også endret gjennomføring av større møter. Et planlagt pilotmøte i prosjektet for Kommunale planer 13. mars er nå gjort om fra fysisk møte til nettmøte via Teams. Øvrige møter i slutten av mars og april vil vurderes endret til nettmøte. Hospiteringsopphold av våre traineer er utsatt. Alle innenlands reiser er nå redusert til det absolutt nødvendige. Ansatte som har vært på utenlandsreiser siden 27/2 er nå i hjemmekarantene.

Vi tar også kontakt med kunder vedrørende avtalte fysiske møter for å søke å omgjøre disse til nettmøter.
Ansatte oppfordres sterkt til å følge anbefalinger fra myndighetene i forhold til arrangementer og reiser.
Framsikt sin virksomhet er fullt tilrettelagt for digitalt arbeid uavhengig av arbeidssted. Dette gjelder alle våre lokasjoner. Alt ligger til rette for tilnærmet normal drift også i denne nasjonale dugnaden.
Ved eventuelt sykdomsutbrudd blant våre medarbeidere så vil vi fortløpende prioritere våre ressurser og arbeidsoppgaver slik at drift og support har prioritet. Vi har gjort en ROS analyse og har en beredskapsplan ift. dette. Bø kommune har så langt ingen smittede og har ført an med svært restriktive retningslinjer blant annet har skolene vært stengt hele uka. Vi håper det bidrar til at support- og driftsvirksomheten vår i Bø vil berøres lite.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran

Norske kommuner, politikere og innbyggere er blitt svært opptatt av klimasaken og hva de kan bidra med for å oppfylle klimamålene, og Norge har satt ambisiøse mål for reduksjon av sitt klimaavtrykk. Gjennom kommunale Klimabudsjett synliggjøres pengebruken knyttet til kommunens klimatiltak og mål for reduksjon av klimautslipp. Vi i Framsikt ønsker derfor å legge til rette for å utarbeide budsjettet gjennom våre løsninger.

Tillitsreformen – en styringsreform eller mer tillit i utøvelse av ledelse?

Framsikt var til stede under FAFO sin debatt under Arendalsuka «Tillitsreformen i offentlig sektor». Det er interessant å se at de ulike aktørene har svært ulike utgangspunkt for debatten. Deltagerne var statssekretær Gunn Karin Gjul fra KMD, generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, utredningsleder Ragnar Bøe Elgsaas fra LO og områdedirektør Helge Eide fra KS.

Tjenesteabonnement

Vi jobber kontinuerlig for at alle våre kunder skal få gode opplevelser i samtlige deler av sin kundereise med Framsikt. Et tjenesteabonnement inkluderer tjenestebehov utover ordinær support og målet er et tilbud som sikrer forutsigbarhet og fleksibilitet og dermed bidrar til mer effektiv bruk av løsningen.

Share This
X