Budsjettendringer i Framsikt Årsbudsjett

25
juni, 2020
Vi planlegger i oppdateringene i august å gjøre tilgjengelig en ny funksjon i Framsikt Årsbudsjett som skal hjelpe brukere til å få en enklere oversikt over innholdet i vedtak om budsjettreguleringer.
Funksjonen skal vise tall i et budsjettskjema format (1A/1B) og med kolonner for Opprinnelig budsjett og Siste regulerte budsjett. Mellom disse vil det være en kolonne for hvert vedtak om budsjettregulering. Skjermbildet vil støtte både bruk av Budsjettrunde og Justeringskode som identifikator til vedtaket. Skjermbildet vil også være tilgjengelig på kommunenivå og på lavere organisasjons-/tjenesteområde nivå i kommunen.

Tilbakemeldinger fra kommuner som har medvirket i utformingen av funksjonaliteten gjør at vi tror dette kan bli en nyttig funksjon både sentralt og i tjenesteområdene samt for revisor. Vi vil forsøke å gjøre den tilgjengelig også for politikere gjennom dokumenteksporten i Rapportering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Nå starter skattejakten!

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er blitt en gullgruve for kommunene. Det kan virke som om noen kommuner...

Konsolidering – ny funksjonalitet i Framsikt

Fra regnskapsåret 2020 skal kommunen utarbeide konsolidert årsregnskap. Dette kommer i tillegg til årsregnskap fra hver av enhetene som allerede utarbeider det. Framsikt har gjennom høsten utviklet et verktøy som kommunene kan benytte for å utarbeide og presentere slikt regnskap i årsberetningen. I tillegg er det også laget funksjonalitet som gjør at kommunen kan importere konsolidert årsbudsjett, både som opprinnelig og revidert budsjett. Det vil skje en videreutvikling av løsningen der det vil komme funksjonalitet for å også konsolidere disse på samme måte som årsregnskapet.

Share This
X