Digitale årsrapporter

12

April, 2019

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune.

Årsrapportene utarbeides med bruk av Framsikt modulen Rapportering. Her rapporterer man på regnskap, budsjett, sykefravær og mot handlingsplanen for året med hensyn til mål, resultater, vedtak, investeringer og tiltak. Modulen har kraftige og fleksible tekstfunksjoner for å utarbeide tekst-innholdet i tjenesteområdene delegert. Man kan her også bruke tabeller, bilder og video for å levendegjøre innholdet i rapporten. Ved å bruke digitale årsrapporter på web så skaper man en helt annen tilgjengelighet for innbyggere og politikere til kommunens resultater. Med Framsikt Rapportering sparer man arbeidstid i utarbeidelse og sammenstilling, man får også involvert bredt i organisasjonen og ikke minst så sparer man papir og miljøet ved å lage digitale dokumenter.

Til årets årsrapporter er det utviklet et nytt web-design som er mer tilgjengelig mht. universell utforming, mer moderne og som har enda bedre muligheter for å kommunisere hovedpunkter til årsrapporten til leseren gjennom informasjonsfliser på forsiden med bruk av bilder, video og ingresstekster. Tabellene i årsrapporten har også fått nytt design som gjør de mer lesbare, samt at superbruker har fått nye muligheter for å velge kolonner og kolonnebredder i tabellene. Sidene i årsrapporten i tillegg fått forbedret navigasjon for å øke brukervennligheten for leseren.

Det nye web designet er nå tilgjengelig når tertial- og kvartalsrapporter utarbeides i 2019. Dette er også under utvikling for Økonomiplanmodulen og er tilgjengelig der fra primo juni 2019.

Vi i Framsikt er veldige stolte av de sluttproduktene som kommunene lager med Framsikt og vi ser fram til å dele de øvrige etter hvert som de blir ferdige.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Kick-off i Vesterålen

Forrige helg var Framsikt samlet i Vesterålen for Kick-off. Vi var over 80 kollegaer fra både Norge og India som endelig kunne samles til noen lærerike og inspirerende dager sammen! Her kommer et lite bildedryss fra dagene.

Digitaliser folkehelseoversikten med Framsikt

Alle kommuner må produsere et oversiktsdokument over helsetilstanden til befolkningen. Dette skal inngå som grunnlag for planstrategien, som skal vedtas innen et år etter det nye kommunestyret er konstituert. Les om relevant statistikk tilgjengelig i Framsikt, fremgangsmåte for å produsere og publisere dokumentet gjennom planmodulen og fordelen med å digitalisere prosessen.

Bildet viser flere ark med statistikk og et stetoskop som ligger over arkene
Share This
X