Digitaliser folkehelseoversikten med Framsikt

24

mai, 2023

Skrevet av Eivind Brox, rådgiver

Alle kommuner må produsere et oversiktsdokument over helsetilstanden til befolkningen (§5 i Folkehelseloven). Dette skal inngå som grunnlag for planstrategien, som skal vedtas innen et år etter det nye kommunestyret er konstituert. Mange kommuner er godt i gang med dette arbeidet.

I Framsikt opplever vi stor interesse for å produsere folkehelseoversikten gjennom løsninga. I denne artikkelen kan du lese om relevant statistikk tilgjengelig i Framsikt, fremgangsmåte for å produsere og publisere dokumentet gjennom planmodulen og fordelen med å digitalisere prosessen. 

Hvorfor Planmodulen?

Planmodulen er et skreddersydd verktøy for utarbeidelse av samfunnsplaner. Det legges til rette for samhandling og publisering av dokumentet digitalt. Folkehelseoversikten er et stort dokument med mye statistikk. Planmodulen legger til rette for republisering av dokumentet med oppdatert statistikk. Dette vil være svært nyttig for å oppdatere oversikten og ha den løpende oversikten over folkehelsa som forskriften krever. Samtidig har man fleksibilitet til å låse innholdet for å sikre samsvar mellom grafer og tolkning.

Statistikk i Analysemodulen

Gjennom Analysemodulen får kommuner og fylkeskommuner tilgang til om lag 20 tusen indikatorer med statistikk om tjenesteproduksjon, kostnader, befolkningsprognoser, skoleresultater, klimagassutslipp og helsetilstand mm. fra en rekke datakilder.

Framsikt administrerer innhenting, oppdatering og kvalitetssikring av data, fortrinnsvis gjennom API-løsninger fra datakildene som støtter det. På samme måte som Framsikt abonnerer på data fra SSB kan kommunen, gjennom planmodulen, abonnere på statistikk fra analysemodulen rett inn i folkehelseoversikten (eller andre planer!) man jobber med. En betydelig tidsbesparing i datainnhentingen som kan omsettes i årlig rullerte folkehelseoversikter.

Folkehelsestatistikk

Folkehelseinstituttet (FHI) er en viktig datakilde for folkehelseoversikten gjennom kommunehelsa statistikkbank. FHI utarbeider en API-løsning for automatisk overføring av data, og har signalisert at denne vil være klar etter sommeren. Framsikt har pilotert API-et og forventer å kunne implementere det raskt når det er klart. Da vil dere ha tilgang til hele kommunehelsa statistikkbank, løpende (daglig) oppdatert gjennom analysemodulen.

I påvente av økt datamengde har vi strukturert indikatorene i analysemodulen, under emneknaggen «Folkehelse» etter kategori tilsvarende kategoriene dere vil kjenne igjen fra FHI: 

Bildet viser et skjermklipp av Framsiktløsningen
Bildet viser et skjermklipp av Framsikts Analysemodul og kostra indikatorer i Analysen folkehelse

Dynamiske element med data om folkehelse

Når dokumentet publiseres, hentes oppdaterte data inn tabellene og grafene. I en folkehelseoversikt kan en på denne måten legge inn tabeller og grafer med de indikatorene som er relevante i egen kommune og med valgte sammenligningskommuner eller grupper av kommuner. Når folkehelseoversikten publiseres på web, vil indikatorene du har brukt være oppdaterte.

Særlig besparende vil dette være ved senere års oppdatering av folkehelseoversikten. Du kan da oppdatere tabeller og grafer med fersk statistikk uten manuelt å hente data på nytt.

Follo-piloten

Framsikt har deltatt i en rekke gruppemøter med Follo-piloten, et prosjektsamarbeid mellom folkehelsekoordinatorer i Follo-regionen, KS og Viken fylkeskommune. Et mål for prosjektet er å strukturere og digitalisere utarbeidelsen av folkehelseoversikten. En konkret delleveranse fra prosjektet er å utarbeide et indikatorsett med særlig relevante folkehelseindikatorer. I analysemodulen vil vi implementere dette indikatorsettet, når det foreligger, som en standard mal tilgjengelig for alle kommuner. 

Vi inviterer til kurs i praktisk bruk av dynamiske elementer fra analyse for produksjon av folkehelseoversikten gjennom Framsikt 7. juni:

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X