Enklere kommunehverdag med skybasert styring

Nå kan kommuner og fylkeskommuner arbeide med analyse, planer, utredning, økonomi, budsjett, virksomhetsplan og rapportering i én skybasert løsning – med egen politiker-modul. Det har gjort underverker for Bærum kommune.

Janaur 2023, skrevet av Jarle Petterson

– Vårt mål med å bruke Framsikt er økt fokus på helhetlig virksomhetsstyring, med en tydelig rød tråd, fra målene i kommuneplanens samfunnsdel, til budsjett- og økonomiplan, med årlige virksomhetsplaner og rapportering, sier Atle Thorud, tjenesteleder for statistikk og analyse i Bærum kommune.

Kommunen er en stor organisasjon, med mange oppgaver, ansatte, brukere, og ledernivåer, så det å få en mer enhetlig og strukturert styringsdialog, har vært viktig for dem.

Atle Thorud, tjenesteleder for statistikk og analyse i Bærum kommune

Atle Thorud, tjenesteleder for statistikk og analyse i Bærum kommune

– Det fine med Framsikt er jo at det er en så bred og altomfattende pakke, som favner alt innen kommunal styring, der tekst og tall kan gjenbrukes, i stedet for løsrevne data i Excel og Word. Her finner du alt ett sted.

Struktur endrer kultur

– En annen fordel er at arbeidet struktureres likt i hele kommunen, slik blir det lettere å følge med på helheten. Da blir det mer oversiktlig, både for publikum, politikere, kommunens ledere og øvrige medarbeidere, fortsetter Thorud.

– Denne strukturen bidrar også til bedre disiplin, strategi og mer effektivitet i planleggingen. Framsikt skaper struktur, og struktur endrer kultur, slik at strategiene både overlever og virkeliggjøres, forteller Framsikts daglige leder og produkteier Halvor Walla.

Halvor Walla, daglig leder og produkteier i Framsikt

Halvor Walla, daglig leder og produkteier i Framsikt

Thorud mener også det blir enklere for ledere å tre inn i samme rolle ellers i kommunen, enten de er rektorer eller barnehagestyrere.

– Og så er det jo blitt mye enklere for ledere å få oversikt over egen virksomhet når økonomi, sykefravær, status for oppdrag og nøkkeltall kan sees i sammenheng. Det er kanskje den tydeligste effekten vi ser av implementeringen, forteller han.

– En av fordelene er jo at Framsikt leverer en hel pakke for virksomhetsstyring, der modulene snakker med hverandre. Data fra kommunens økonomisystem mottas løpende, og i disse dager integreres stillings- og fraværsdata fra personalsystemet, samtidig som vi ser på innlemmelse av andre nøkkeldata. De kan «fangstes» fra etatenes fagsystemer. Samtidig skal Framsikt levere data tilbake til økonomisystemet, slik at et sammensatt styringsbilde også blir tilgjengelig der, og her er Bærum en foregangskommune, sier Walla.

Bedre flyt

– Vi merker jo at flyten i styringsdialogen og rapporteringsarbeidet glir mer smertefritt. Nå er det færre rapporteringer, som til gjengjeld favner bredere og dypere, pluss at vi lager webbaserte styringsdokumenter, som fremstår mer moderne og i pakt med tidens krav, forklarer Thorud.

Siden Framsikt består av modulene Analyse, Kommunale planer, Utredning, Økonomiplan, Årsbudsjett, Virksomhetsplan, Rapportering og Politiker, er det fullt mulig å begynne med dem som passer virksomheten best, men her har Bærum gått all in:

– For oss var det viktig å få på plass en helhetlig løsning, og vi ser nytteverdien i alle modulene, men det tar noen år å få alt på stell overalt, så etter to år har vi nok enda ett år før vi er i mål. Samtidig er Framsikt i løpende utvikling, med nye funksjoner, som vi selv er med på å påvirke. Brukervennligheten er også upåklagelig fortsetter han.

– Ettersom Framsikt er utviklet i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, er prosessene i systemet maksimalt tilpasset formålet, og de store gevinstene ligger nok i tidsbesparelsen, med gjenbruk av eksisterende data. I tillegg tror vi det forbedrede samarbeidet bruk av verktøyet gir, fører til bedre kommunale tjenester, ikke minst i kommuner som ikke sitter med Bærums ressurser, sier Walla, før han understreker viktigheten av transparensens demokratiske betydning.

Les også:

Oddvar Aardahl, Kommunedirektør i Leka kommune
Med færre ressurser trengs bedre verktøy for økonomiplan

Med færre ressurser trengs bedre verktøy for økonomiplan

Helt nord i Trøndelag finner du Leka kommune. Som en av Trøndelags minste kommuner, med rundt 570 innbyggere, er kommunen kanskje best kjent for natur, sin spesielle geologi, ørnerovet og sagnet om Lekamøya. Men kommunen er også opptatt av å få mest mulig ut av de ressursene de har – og da er teknologi viktig. Framsikt har gitt større åpenhet rundt kommunens pengebruk og tilgjengelighet for innbyggerne til kommunens styrende dokument.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X