Er forutsetningene for å lykkes klare nok?

12

januar, 2022

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

Tørr vi å være tydelig nok i språket? Det utfordret Geir Aker, kjent som fenriken i Kompani Lauritzen, oss på under sitt foredrag på årets Brukerforum. Med både humor og alvor leverte han et foredrag som fikk oss alle til å tenke litt ekstra over hvordan vi ordlegger oss i hverdagen. Bruker vi for eksempel ordet «tenker» i stedet for «mener» fordi vi ikke tørr å være tydelige nok i meningene våre?

Mindre kjent enn bakgrunnen fra forsvaret, er Aker sin bakgrunn som kommunalt ansatt. Ledelse er ikke nødvendigvis lettere i en kommune enn i forsvaret, og foredraget ga oss perspektiver på ledelse i offentlig sektor. Åsa Elvik i Framsikt hadde festet seg ved et sitat Aker hadde brukt som fenrik på Kompani Lauritzen, nemlig «Det er ikke aktiviteten vasking vi er ute etter, men resultatet rent». Elvik ville gjerne vite om det ikke også holder å av og til gjøre sitt beste.

Aker var enig i at det kan være nok å gjøre sitt beste, men viss målestokken kun er koblet til aktiviteten sporer vi fort av. Å gjøre sitt beste må være koblet til resultatet, ikke bare selve aktiviteten påpekte han.

Elvik ville også høre Aker sitt beste tips for å håndtere usikkerhet, og fikk med seg innspill som kan være nyttig for både ledere og ansatte.

Å lete etter holdepunkter var Aker sitt hovedtips. Gjennom å stille seg spørsmål som; «kan det tydeliggjøres noe?» og «er forutsetningene for å lykkes klare for meg?», mener han usikkerheten kan brytes ned. Å sikre at forutsetningene for å lykkes er tilstedes mener Aker er et ansvar både ledere og de ansatte må ta.

Se en smakebit fra foredraget her:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X