Et bedre verktøy for å følge opp kommunale planer

– Helt siden jeg fikk informasjon om økonomidelen av dette programmet, har jeg sett potensiale. Jeg tenkte jøss, muligheten til å se ting i en helhet har jeg ventet på i 25 år, sier Anders Moen, leder for fag og utvikling i Kinn kommune.

Mars 2021

Kinn kommune i Vestland fylke er en kommune med store geografiske avstander, og består av de tidligere kommunene Flora og Vågsøy. For en kommune som fortsatt er ganske ny, trengs det gode verktøy for samhandling.

Vi er en ny kommune, og har startet på scratch med å lage nye planer. Vi må sikre at vi får den røde tråden i planarbeidet.

Moen kan fortelle at Kinn har som mål at Framsikt på sikt skal bli standardverktøyet for organisasjonen. Kommunen bruker allerede flere av Framsikts moduler. Da modulen for kommunale planer ble lansert så de muligheter.

Vi ble med tidlig og koblet oss på pilot-gruppen. Vi startet med å legge inn mange planer i Framsikt og testet det ut. Underveis har vi kommet med innspill til utviklingen av modulen, sier Janne Midtbø, spesialrådgiver for fag og utvikling i Kinn.

Den røde tråden

Midtbø kan fortelle at Planmodulen i Framsikt har gitt dem et bedre verktøy for å følge opp kommunale planer.

– Planene ble tidligere fulgt opp i varierende grad, men nå har vi et bedre system for det. Arbeidet med Handlings- og økonomiplanen er mye enklere, for eksempel ved at du kan hente fra samfunnsdelen, og ikke lager nye ord og varianter av det samme.

Moen og Midtbø sier at de nå har den røde tråden i planarbeidet. Fra en samfunnsdel som gir overordnede mål og retning, temaplaner og utgreiinger, tiltak og delmål i Handlings- og økonomiplanen og tertialrapporter og årsmelding for evaluering om målene er nådd.

– Vi opplever at tverrfagligheten blir større når alle bruker samme verktøy i planarbeidet. I Framsikt blir alle delmål og oppdrag liggende i samme system og vi får bedre koordinasjon i handlingsplaner. Det var en uventet bonus, sier Midtbø.

Publisering på web

I Framsikt kan kommunale planer enkelt publiseres til web. Det øker tilgjengeligheten til kommunens planer for innbyggere, allmenhet, media, politikere og egne ansatte. Dette er muligheter Kinn har benyttet seg av. Moen kan fortelle at det krever litt ekstra når en skal gå over til nye løsninger, men fordelene er store.

– Det er selvsagt en overgang for de som skal jobbe med det og de som tar beslutninger, når en går bort fra pdf-formatet og lager budsjett og økonomiplan som skal ut på web. Men det gir derimot enorme fordeler når det kommer til tilgjengelighet.

Anders Moen, leder for fag og utvikling i Kinn kommune

Bedre formidling

Planmodulen har samskrivningsfunksjon, som gjør det enkelt å jobbe sammen og legge inn kommentarer. I forkant av publiseringen kan en test-publisere planene for å se hvordan de vil se ut på web. At flere kan vurdere testpubliseringen før det endelige resultatet blir lagt ut offentlig gir gevinst, mener Midtbø.

– Test-publiseringen gjør at flere kan vurdere resultatet underveis, dette gjør at vi blir enda mer bevisst på god formidling i planarbeidet.

Det er klare forventninger til at kommunene nå skal ta inn FNs bærekraftsmål i planarbeidet, at dette enkelt kan gjøres i Planmodulen er noe Midtbø setter pris på.

– Framsikt har gjort en veldig god jobb på dette området. Gjennom tagg-funksjonen i verktøyet kan vi enkelt knytte innsatsområder til FNs bærekraftsdimensjoner og FNs mål til våre hovedmål, sier Midtbø.

Janne Midtbø, spesialrådgiver for fag og utvikling i Kinn

Flere kundehistorier

Oddvar Aardahl, Kommunedirektør i Leka kommune
Med færre ressurser trengs bedre verktøy for økonomiplan

Med færre ressurser trengs bedre verktøy for økonomiplan

Helt nord i Trøndelag finner du Leka kommune. Som en av Trøndelags minste kommuner, med rundt 570 innbyggere, er kommunen kanskje best kjent for natur, sin spesielle geologi, ørnerovet og sagnet om Lekamøya. Men kommunen er også opptatt av å få mest mulig ut av de ressursene de har – og da er teknologi viktig. Framsikt har gitt større åpenhet rundt kommunens pengebruk og tilgjengelighet for innbyggerne til kommunens styrende dokument.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X