Et enkelt verktøy for kommunale planer

Ny kommune, et virvar av planer og ulik begrepsbruk gjorde at behovet for et nytt verktøy for kommunal planlegging stod høyt på agendaen hos Molde kommune. Valget falt på Framsikt og modulen for Kommunale planer. Og bare tre dager etter at avtalen var signert, var opplæringen i gang.  

Mars 2022

– Vi er jo en sammenslått kommune, og vi fant fort ut at her måtte det skje en opprydning i planarbeidet. Vi ville ha system og struktur og at de kommunale planene skulle ha lik utforming for publikum, forteller Carina Stokke. 

Etterlengtet system og struktur

Stokke er rådgiver i Analyse og utviklingsavdelingen i Molde kommune. Hun har ansvaret for prosessene rundt utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi i kommunen. Møre og Romsdals kommunen fikk fra januar 2020 nye kommunegrenser da kommunen ble slått sammen med de tidligere kommunene Midsund og Nesset. I dag har kommunen om lag 31.967 innbyggere. 

Modulen Kommunale planer er kommunens første modul i Framsikt og Stokke kan fortelle at fordelene med modulen er mange: 

– Vi har fått system og struktur, nå er det er tydelig for de som leser planene at disse kommer fra samme avsender.  

Kommunen skulle nok gjerne ha hatt et verktøy for å utarbeide kommunale planer på plass tidligere, og fikk det nok litt travelt med å få på plass og publisert planer. Da er det viktig at verktøyet er enkelt å sette seg inn i: 

– Vi hadde det travelt med å komme i gang og startet kjapt med å legge planer inn i verktøyet, forteller Stokke.   

Carina Stokke, rådgiver i Analyse og utviklingsavdelingen i Molde kommune.

Jobber opp mot FNs bærekraftsmål 

Selve prosessen rundt planarbeidet har også endret seg med ett nytt verktøy. For kommunen måtte tenkte nytt om hvordan de formulerte strategier og mål. Et viktig poeng er å opprette gode og gjennomarbeidede strategier og mål i kommuneplanens samfunnsdel, som skal gjenbrukes videre i temaplaner. Færre, men mer relevante mål og strategier har vært nøkkelen. 

– Tradisjonelt er det ofte for mange mål, som ikke er mulige å følge opp. Modulen Kommunale planer gjør at vi enkelt kan gjenbruke mål og strategier.  

Fra den klassiske silotenkningen der hver sektor har sine mål, har Moldes samfunnsplan nå etablert fem overordnede mål, som igjen er knyttet til FNs bærekraftsmål.

For Stokke er klar på at hverken en sektor eller en kommune kan klare alt på egenhånd, nøkkelen er å jobbe sammen opp mot bærekrafsmålene.  

– Den røde tråden i planarbeidet oppnår kommunen ved å sørge for at de overordnede målene finnes i kommuneplanens samfunnsdel og at disse målene går igjen i alle temaplaner, forteller Stokke og utdyper: 

– Nettopp dette synes jeg er bra med Framsikt, at når du oppretter kommuneplanens samfunnsdel og lager strategier og mål kan disse enkelt hentes inn i temaplaner. Dette gir oss den røde tråden vi ønsker oss, forteller Stokke.  

«Tradisjonelt er det ofte for mange mål, som ikke er mulige å følge opp. Modulen Kommunale planer gjør at vi enkelt kan gjenbruke mål og strategier. » 

Et avbyråkratiseringsverktøy 

Molde er nå godt i gang med å lage planer direkte inne i modulen. De kommunale planene er ikke lenger statiske PDFer. Ved hjelp av Framsikt-verktøyet blir de «levende» digitale dokument.  En uventet nytteeffekt av å gå bort fra PDF-formatet var et økende fokus på formidling. 

– Det blir et «avbyråkratiseringsverktøy» fordi planene blir presentert på en annen måte enn før. Formidlingen av planinnholdet blir bedre når du skriver for nett. Det er ikke de som er i samme fagverden som deg selv som skal forstå hva planen handler om, men innbyggerne.  

Hvordan har det vært å nå publisere planene digitalt ved bruk av Framsikt? 

– Helt smertefritt, rett og slett. Det er mye enklere å rette opp i feil når det er bare er å gjøre endringen og oppdatere publiseringen. Testpubliseringen er også et stort pluss. Det gjør at du enkelt kan se hvordan planen vil se ut før den blir publisert.  

Bruk tid på en god mal

Å jobbe i et og samme verktøy sparer også kommunen for tid, påpeker Stokke: 

– Modulen er arbeidsbesparende ved at alle jobber i samme system. Det gjør det lettere å jobbe sammen og hjelpe dersom noen trenger det. Det er ikke lenger et dokument som må sendes imellom ulike ansatte, alle har tilgang til den samme oppdaterte versjonen. 

Med erfaringen fra det å være helt ferske i Framsikt-verktøyet friskt i minnet, har dere noen tips til andre som skal starte opp med modulen Kommunale planer? 

– Bruk tid på å jobbe med plantypene, altså selve malen for en plan. Vi ser at når vi har jobbet godt med hvordan malen skal være; hva som er en god rekkefølge i planene og hva som skal være med, er det utrolig arbeidsbesparende senere. Har vi laget en god mal kan denne gjenbrukes på flere planer.  

Vil du vite mer om modulen for Kommunale planer?

Les også:

Samhandling i et dokument

Samhandling i et dokument

Virksomhetsplanmodulen i Framsikt skal sikre at virksomhetene jobber mot det samme målet, og slik gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. For Lindesnes kommune var modulen også nyttig da tre kommuner, med ulike arbeidsvaner og metoder, skulle slåes sammen til en kommune.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X