Vinneren av fagprisen for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring er kåret

02

desember, 2021

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

Asker kommune er vinneren av den nye fagprisen for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring. Med tre gode kandidater helt til slutt, fikk fagjuryen en vanskelig jobb da de skulle velge mellom Kristiansund, Røros og Asker. Prisen for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring er ny i år, og hedrer en kommune som har en tydelig «rød tråd» mellom samfunnsplaner, handlings- og økonomiplanen og rapportering.  Hele 300 kommuner er kartlagt for å kunne dele ut denne prisen.

Ny fagpris 

Framsiktprisen 2021, statuett for fagprisen for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring

Framsikt har sammen med KS Konsulent gjennomført en kartlegging av norske kommuner sitt system for helhetlig virksomhetsstyring. Prisen for «Beste helhetlige kommune virksomhetsstyring» skal bidra til å inspirere til godt arbeid og at kommunene kan lære av hverandre.

Fagjuryen har bestått av Håvard Moe fra KS Konsulent, Åge Johnsen, professor i offentlig politikk ved OsloMet og Pål Einar Dietrichs, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Innlandet. Det store spørsmålet har vært om kommunene har en rød tråd og hvordan denne ivaretas gjennom styringssystemet.

Under gjennomgangen av kriteriene for prisen var juryleder Håvard Moe fra KS
Konsulent opptatt av å presisere at en forutsetning for arbeidet var å vurdere år 2020. Dette for å få med hele styringskjeden bestående av kommuneplan, handlingsprogram (budsjett 2020/økonomiplan 2021-2023) og årsrapport for 2020.

Asker med et gjennomarbeidet dokument

Prisvinneren Asker kommune fikk skryt av juryen for at det er ordføreren som har innledningen i handlingsprogrammet, noe som markerer at dette er politikernes dokument. Juryen har trukket frem at kommunen har gjennomgående god målstruktur og et meget tiltalende dokument, som både er språklig godt, lettlest og gjennomarbeidet.

Randi Sandli, økonomidirektør i Asker kommune, mottok prisen på vegne av kommunen. I takketalen kunne hun fortelle at virksomhetsstyring er noe kommunen har jobbet mye med:

– Å vinne denne prisen henger høyt. I Asker kommune har vi jobbet mye med
virksomhetsstyring gjennom mange år nå. Vi startet tidlig med å bruke Framsikt, som har vært et godt verktøy for oss i virksomhetsstyringen. Vi har også laget et eget hefte om virksomhetsstyring og vi har etablert en egen seksjon for virksomhetsstyring i vår kommune, fortalte Sandli under prisutdelingen. Hun passet også på å takke alle i Asker kommune som har bidratt inn i dette arbeidet. 

Et omfattende juryarbeid
I forkant av juryen sitt arbeid fikk tre mastergradsstudenter i oppgave å gjennomgå styringsdokumentene til alle norske kommuner. Det vil si kommuneplan, Handlingsprogram/økonomiplan/budsjett, årsrapport. De fant 278 kommuner som hadde alle disse dokumentene. Disse kommunene ble grovsort ut fra fem kriterier. Deretter stod det igjen 75 kommuner, som på nytt ble vurdert ut fra 15 nye kriterier.  Helt til slutt var det Asker, Kristiansund og Røros som stod igjen: 

Kriteriene som ble vektlagt i finalen var:

 • Rød tråd og sammenheng for helhetlig virksomhetsstyring.
 • Handlingsprogrammet som styringsverktøy. Dette skal være politikernes styringsdokument, det må ikke være for overordnet.
 • God og konsistent beskrivelse av styringssystemet.
 • Tydelig mål og resultatstyring, synliggjøring systematikk i bruk av andre verktøy og metoder, resultatfokus og effektivitetsfokus.
 • Langsiktig økonomiplanlegging utover 4-årsperioden (LDIP).
 • Leservennlighet, fremstilling, språk, bildebruk, historiefortelling, kortfattet, visualisering, PDF.

Om de to andre kandidatene sa juryen blant annet dette:

Kristiansund:

 • God beskrivelse av generasjonsansvaret i innledningen
 • Gode gjennomgående lokale mål – «Den kloke byen», «Den smarte byen» etc
 • Detaljerte prioriterte tiltak (for den detaljorienterte politiker)
 • Mengder med analyser og annen styringsinformasjon
 • God digital årsrapport

 Røros

 • Helhetlig og godt styringssystem, gjennomarbeidet i alle dokumenter
 • Gode analyser – mye styringsinformasjon for den interesserte
 • Meget god og utfyllende årsrapport – rapporterer på mer enn bare økonomi -gjennomgående rapportering
 • Mange innovative grep

 

På bildet ser du juryleder Håvard Moe dele ut prisen under den digitale prisutdelingen:

Digitalprisutdeling under Framsikts Brukerforum

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X