Flere nye Framsiktpriser under årets Brukerforum

01

november, 2021

Skrevet av Anne Sigrid Hundere og Halvor Walla

Med bare litt over en måned igjen til årets fagkonferanse, Brukerforum, har de ulike juryene for årets Framsiktspriser startet på sitt viktige arbeid. Under Brukerforum i år vil det deles ut hele seks priser, hvor vi i år også kan skilte med flere nye priser. Med Framsiktprisen 2021 ønsker vi å gi anerkjennelse og stimulere til erfaringsutveksling mellom kommuner.

Den nye prisen for «Beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring» retter fokus på sammenhengen mellom kommuneplan, handlings- og økonomiplan, tertialrapport og årsrapport. Denne prisen er et samarbeid mellom Framsikt og KS Konsulent, som i 2021 gjennomfører en karlegging av alle norske kommuner sitt system for helhetlig virksomhetsstyring. 300 kommuner er kartlagt og en jury bestående av Håvard Moe, seniorrådgiver i KS Konsulent, Åge Johnsen, professor i offentlig politikk ved Oslo Met og Pål Einar Dietrichs, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Innlandet vil dele ut den nye fagprisen.

For fjerde året på rad skal Norges beste kommunale økonomiplan kåres. Med denne prisen ønsker vi å sette søkelys på hva som er en kvalitativt god handlings- og økonomiplan for en kommune. Vi vil først gjøre en kartlegging av kommunene som har publisert økonomi- og handlingsplan før 12/11-2021. De femti beste fra denne kartleggingen går videre til en mer omfattende vurdering hvor tre hovedkrav vektlegges: At det dokumenteres økonomisk kontroll. Det andre kravet er målstyring – hva får kommunen igjen for pengene som skal brukes i form av kvalitet i tjenestene. Det tredje hovedkravet er at det er enkelt å forstå, at økonomiplanen fungerer som et godt styringsverktøy.

En annen helt ny pris av året er «Beste klimabudsjett med Framsiktfunksjonalitet». Stadig flere kommuner utarbeider nå klimabudsjett som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen. Med denne prisen ønsker vi å hedre en kommune som har laget et helhetlig og lettlest klimabudsjett ved å utnytte funksjonaliteten i Framsikt-verktøyet på en god måte. Framsiktjuryen vil vektlegge om kommunen har tatt i bruk funksjonalitet for klimagassutslippsgraf, samt koblet klimabudsjettet til økonomi (driftstiltak/investeringer) og mål.  

Vi ønsker også å hedre en økonomiplan som ved bruk av visuelle virkemidler bidrar til et fint helhetsinntrykk. I prisen «Best illustrerte og informative økonomiplan» vil vi derfor se på bruk av fremstillinger som løfter økonomiplanen rent visuelt, men også informativt.

Kommunene er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisere bærekraftsmålene i Norge. Derfor ønsker vi med prisen «Best bruk av FNs bærekraftsmål i økonomi- og handlingsplanen» å hedre en kommune som aktivt bruker handlingsdelen for 2022-2025 til å følge opp bærekraftsmålene i sin kommune.

Prisen for «Beste forside» går til den kommunen som får flest stemmer fra publikum. En Framsikt-jury plukker ut 10 forsider, hvor publikum stemmer på sin favorittforside basert på bruk av blant annet forsidebilde, illustrasjonsbilder, overskrifter og ingress og grafikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X