Flere nye kommuner og fylkeskommuner starter med Framsikt

1

Juni, 2021

Skrevet av Morten Bigseth

Vi er godt i gang med innføringen av Framsikt i Oslo, Bærum og Bodø som har startet sin budsjettprosess i Framsikt for første gang i år.

Men i tillegg til å jobbe med leveransen til disse store kommunene, ønsker vi velkommen til flere nye kommuner i år. I Vestland fylke har vil 4 nye kommuner benytte Framsikt i sin budsjettprosess; Bømlo, Kvinnherad, Austrheim og Osterøy. I tillegg har vi fått 6 nye østlandskommuner med i Gran, Hole, Marker, Skien, Lillehammer og Vang. Helt i nord har Vadsø og Måsøy akkurat startet med Framsikt.

Vi har også fått med en av Norges minste kommuner Leka, som har fokus på helhetlig virksomhetsstyring og så at Framsikt var verktøyet for det. På nordvestlandet har Tingvoll og Vestnes blitt med på laget og vi gleder oss også til innføringen av Framsikt i Rogaland Fylkeskommune.

Vi synes at det er ekstra morsomt at 20 kommuner til har tatt i bruk modulen for Kommunale planer! Av de så startet Molde kommune opp med den modulen som første modul i Framsikt. Vi vil med de nye ha totalt 37 kommuner godt i gang med Planmodulen før sommerferien. Vi hadde i vår en kampanje for å gjøre modulen mer kjent blant kommuneplanleggere. Med de overordnede planene i Framsikt Planmodul, vil man også kunne ha startpunktet for «den røde tråden» i Framsikt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X