Følg den røde tråden ved å utarbeide Virksomhetsplaner

04

Februar, 2020

Flere kommuner benytter Virksomhetsplanmodulen i Framsikt for å sikre at virksomhetene gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. Mange erfarer også at virksomhetsplanen er et oppslagsverk for lederne på hva de skal ha søkelys på dette året.

Med Virksomhetsplan får kommunale ledere konkretisert vedtatte mål og delmål fra økonomi- og handlingsplanen ytterligere ned i en plan for sin virksomhet. I tillegg benyttes virksomhetsplan til å registrere, delegere og følge opp alle politiske verbalvedtak i form av oppdrag og oppgaver, med frister og ansvarlige.

Man kan også bruke modulen til å opprette tiltak fra handlings- og økonomiplanen samt andre initiativer fra kommunedirektøren som oppdrag for oppfølging i organisasjonen herunder delegering til ansvarlige og videre oppfølging med oppgaver.

Flere benytter i tillegg virksomhetsplanen til å følge opp lovpålagt internkontroll i form av sjekklister som lederne skal rapportere på. Status på politiske vedtak har de så kunne rapportere på og publisere i tertialrapporter som eksempelvis Nore og Uvdal kommune har gjort her under Kommunestyrets vedtak til oppfølging.

Et titalls kommuner har så langt benyttet Framsikts Virksomhetsplanmodul i praksis gjennom et helt år og kommet med gode tilbakemeldinger og flere ønsker. Disse har vi løftet inn, sammen med flere funksjonelle forbedringer og nyheter, som alle som utarbeider Virksomhetsplan for 2020 vil ha glede av.

Vi nevner følgende:

  • Web-publisering av virksomhetsplan. I tillegg til å skrive ut en virksomhetsplan og eventuelt lederavtale, kan denne nå publiseres på web på virksomhetens hjemmeside eller kommunens nettside. Det gir alle ansatte, politikere og brukere lett tilgjengelig oversikt over virksomhetens mål og oppgaver.
  • I Oppdrag og oppgaver har vi nå samlet mer funksjonalitet for å lettere vise oversikten over oppdrag og oppgaver, inkludert underenheter, og med status. Med det synliggjøres bedre samlet Virksomhetsplan for større virksomheter med flere avdelinger. I popup-vinduet har vi f.eks.  gjort det om til fullskjermsvisning for å vise mer tekst og minimere scrolling, samt lagt til rette for at dette fungerer bedre for de som har tjenesteorientert organisering. Vi har også lagt til rette for månedsrapportering av status på oppgaver og oppdatering av status på Min Side.
  • Forbedring av måloppfølging i virksomhetene. Vi har lagt til rette for at dere kan delegere hovedmål nedover i organisasjonen eller legge inn nye hovedmål og delmål direkte i virksomhetsplanen med kobling til kommunens satsingsområder, FNs bærekraftmål og strategi for å nå mål. Vi synliggjør også i Mål rapportert status på mål på underliggende enheter. Dere kan også velge ulike rapporteringsperioder innen året og velge hvilke kolonner dere ønsker i måltabellen.
  • Rammer for virksomheten har fått kolonnevelger og dere kan her velge å synliggjøre regnskap i fjor, regnskap inneværende år, siste prognose samt avvik regnskap og prognose.

Se mer om funksjonaliteten i Virksomhetsplan og hvordan modulen henger sammen med øvrige moduler her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Ny funksjonalitet for bedre kontroll med budsjett til nye tiltak

Framsikt og Bergen kommune har gjennom vinteren og våren utviklet en ny funksjonalitet i Rapportering hvor budsjettmidler på nye økonomiplantiltak kan automatisk avsettes til et sentralt ansvar og så tilbakeføres når tjenesteområdet rapporterer at tiltaket er startet opp eller fullført. Avsetting skjer i starten av året, og tilbakeføringen skjer løpende i forkant av hver rapportering. Funksjonaliteten har god støtte for begrunnelse av både avsetting og tilbakeføring fra både tjenesteområdet og økonomifunksjonen.

Samarbeid med Endrava om klimabudsjettering

Framsikt har innledet et samarbeid med selskapet Endrava om faglig utvikling og kompetansebygging knyttet til klimabudsjett. Endrava er et konsulentselskap med klima og energikonsulenter som hjelper organisasjoner med å kutte klimagassutslipp.

Share This
X