Foreløpige Kostra-tall for 2019 inn i Framsikt

12

Mars, 2020

Mandag 16. mars vil SSB publisere de foreløpige Kostra-tallene for 2019. Disse vil være tilgjengelig i Framsikt fra onsdag 18. mars kl. 08.00 for kommuner og fylkeskommuner.

Oppdateringen vil omfatte dagens tabeller, samt tabeller som er kommet til i etterkant av publiseringen i juni 2019.

Samtidig som vi henter inn de nye Kostra-dataene fra SSB, vil Framsikt oppdatere indikatorer som vi beregner fra andre Kostra-indikatorer. Det gjør at vi, også for 2019, kan tilby Kostra-data for kommuner som er sammenslått, og med det samme antall indikatorer som vi har nå.

 Framsikt gir brukere en advarsel i forhold til bruk av data i Analyse under oppdateringen fra mandag 16. mars. Vi sender også ut e-post til alle brukere når Analyse er oppdatert. Denne vil som før inneholde brukernavn til brukeren og forklaring av hvordan man får nytt passord om dette er glemt.

Kommuner som har endret kommunenummer i perioden 2016-2019

Kommuner som har fått nye kommunenummer i perioden 2016-2019, vil finne en sammenhengende serie av data for denne perioden i Framsikt. SSB vil publisere data for 2018-2019 på det nye kommunenummeret, mens data for 2016-2017 vil komme på det gamle kommunenummeret. I Framsikt vil vi sette dette sammen til en sammenhengende serie for 2016 til 2019 og knytte dette til det nye kommunenummeret.

Kommunenummer som er gjeldende fra 1. januar 2020, vil bli innarbeidet i forbindelse med publiseringen av KOSTRA-tall for 2020 i mars 2021. Vi beregner et utvalgt sett av Framsikt-beregnede indikatorer (ca. 300) for disse nye kommunene som vil finnes ved bruk av Analyse for en ny kommune også i 2020.

Webinar

20. mars inviterer vi til et webinar hvor vi tar for oss både endringer i Kostra ved denne oppdateringen, samt noen endringer vi gjør i Framsikt Analyse. Vi tar her også en generell visning av Analysemodulen, slik at webinaret kan fungere som en repetisjon i bruk av modulen for de som ikke har brukt det på en stund.

Webinaret er rette mot alle som bruker vår Analysemodul.

Gå til påmeldingen her. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Steg for steg guider gjør det enda enklere å ta i bruk i Framsikt

Vi vet at for våre brukere er Framsikt bare ett av mange IT-systemer de benytter i sin arbeidshverdag. Noen er daglige brukere, mens andre bruker Framsikt mer sporadisk. IT-systemer kan ofte være utfordrende for den sporadiske brukeren, fordi man fra gang til gang glemmer hvordan navigere i systemet for å løse arbeidsoppgaven. I tråd med dette har vi utviklet en ny type brukerdokumentasjon som vi kaller hurtigguider.

Share This
X