Framsikt Analyse er oppdatert med nye tall for 2020

25

Mars, 2021

Skrevet av Sven-Erik Antonsen

15. mars publiserte SSB de foreløpige KOSTRA-tallene for 2020. Tallene var inndel etter ny kommunestruktur, fylkesstruktur/-tilhørighet og KOSTRA-grupper. I tråd med vanlig praksis ble tallene publisert i Framsikt 17. mars klokken 08.00.

19. mars ble en del av tabellene trukket tilbake av SSB pga interne summeringsfeil. Tabellene som var relatert til drift ble publisert på nytt 23. mars og samme kveld ble løsningen oppdatert. De siste tabellene er forventet å komme 26. mars og løsningen vil bli oppdatert i etterkant av republiseringen. Dette er tabeller knyttet til investeringer og balansen.

I denne publiseringen har SSB utarbeidet en del nye økonomitabeller. I disse tabellene er det innarbeidet tall for 2020 på ny kommunestruktur. Dette medfører at det er brudd i tidsserien for en god del indikatorer, for kommuner som har byttet kommunenummer. I Framsikt har vi løst dette gjennom å koble indikatorer med gammelt og nytt kommunenummer sammen, slik at vi får vist en fireårig tidsserie. I løsningen er det også den nye fylkesinndelingen innarbeidet.

En annen endring som er verdt å merke seg er at Kostragruppene er blitt lagt om fra 2020, og at omleggingen er rimelig omfattende. I Framsikt har vi valgt å ta utgangpunkt i 2020-versjonens gruppeinndelingen, også når vi presenterer historiske tall for Kostragruppen. Dette gir en tidstrend for det samme utvalget kommuner. Vær oppmerksom på at det er Framsikt sine egenberegnede indikatorer vi har korrigert gruppesnittet for. I SSB har de ikke korrigert historiske gruppesnitt. Samtidig har de gjenbrukt de samme gruppenumrene. Eksempelvis har Kostragruppe 13 har gått fra å være store kommuner til å bli bare Oslo. Dette gjør at kostragruppene har et brudd i tidsserien fra 2019 til 2020.

I Framsikt har vi inne om lag 20.000 av SSB sine indikatorer (uten korrigerte gruppesnitt), samt om lag 500 av Framsikts egenberegnede indikatorer (med korrigerte gruppesnitt). Framsikt sine egenberegnede indikatorer er merket med (B) bak navnet. Dersom dere skal sammenligne mot en Kostragruppe bør dere dobbeltsjekke hvilken gruppe kommunen tilhører etter ny struktur.

I publiseringen av foreløpige tall har også SSB utarbeidet tabeller for konsolidert regnskap. Framsikt vil innarbeide disse frem mot de endelige tallene blir publisert.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X