Vi opplever stor etterspørsel etter Framsikts løsninger, og vi har derfor en tid annonsert etter flere dyktige medarbeidere, slik at vi kan stille til rådighet solid fagkompetanse og gi god oppfølging til våre kunder. Vi har fått tre nye kollegaer i mars og får ytterligere to før sommeren. Vi vil gjerne få lov å presentere de første tre for dere.

På bilde over ser dere, fra venstre, Sven-Erik Antonsen, Åsa Elvik og Henrik Westlie Moen. Sven-Erik og Henrik har begynt i stillinger som seniorrådgiver. De skal begge jobbe med rådgivning og kundeoppfølging. Åsa startet i stillingen som drifts- og administrasjonsansvarlig for Framsikt og vil jobbe med administrasjon, økonomirutiner og ledelse i forhold til drift og support i Framsikt. Som en introduksjon har vi valgt å gjennomføre et lite intervju der vi har stilt alle tre de samme spørsmålene.

 

Hvorfor ønsket du å jobbe i Framsikt?

Åsa – Jeg lar meg engasjere av Framsikt sin ambisjon om å skape brukervennlige digitale verktøy for kommune-Norge. Jeg har kommunal bakgrunn og har fulgt Framsikt siden oppstarten. Jeg er imponert over de produktene som er skapt i løpet av bare noen få år.

Henrik-  Jeg har jobbet fra kundesiden siden oppstarten i 2014 og synes at produktet er veldig spennende og innovativt. Det er virkelig noe kommune-Norge har manglet. Det var også et pluss at det er så mange dyktige og hyggelige mennesker som jobber der.

Sven-Erik – Å være med på å videreutvikle virksomhetsstyringen i norske kommuner med løsningen som Framsikt hadde utviklet fremstod for meg som en spennende mulighet som jeg ønsket å være med på.

 

Hva kan du bidra med i Framsikt med dine kvalifikasjoner og erfaringer?

Åsa – Jeg har erfaring fra nasjonal og regional politikk og kommuneadministrasjon, og jeg har starta egen bedrift. De utfordringene som Framsikt ønsker å bidra til å løse, har jeg dermed opplevd flere forskjellige synsvinkler. Jeg vil holde fast i viktige perspektiver om å sette behovene til kundene først. I tillegg er jeg opptatt av at kompetansen og engasjementet til mine kolleger i selskapet er det som skaper gode løsninger og verdier.

Henrik – Jeg har bred bakgrunn fra stat og kommune på rådmannsnivå og har jobbet med Agresso i ti år og Framsikt siden 2014. Tror at min erfaring fra kundesiden vil bidra til at jeg kan sette meg inn i den enkeltes kommunes problemstillinger og komme med gode råd og veiledning.

Sven-Erik – Jeg har gjennom de siste 25 årene opparbeidet en bred kompetanse og erfaring om kommuners arbeid med planlegging, analyse og rapportering (fra Fet kommune, Oslo kommune, EY og BDO). Min erfaring vil jeg ha med meg inn i arbeidet med å være rådgiver for kommuner som skal bruke Framsikt, men også i forhold til videreutvikling av systemet.

 

Hva brukes fritiden til?

Åsa – Jeg er veldig glad i å lage mat. Innimellom strikker jeg, andre ganger er det gode bøker som tar oppmerksomheta mi. Dessuten er vi heldige som får nyte den friske, gode lufta i Bø – enten det er på stranda eller på fjellet.

Henrik – Har tre barn som tar opp mye av tiden min. Ellers spiller jeg squash og er glad i å være ute. Liker å reise og å være på sjøen.

Sven-Erik – Med tre barn går mye av fritiden med til å følge dem opp. I tillegg så startet jeg med løping for tre år siden, så det blir noen økter i uka med trening. Halvmaraton i Budapest i april er årets første mål.

 

Hvor tror du Framsikt er om en femårs tid?

Åsa – Framsikt kommer til å vokse hvert år framover. Jeg vil jobbe for at Framsikt skal være en god arbeidsplass for engasjerte kunnskapsarbeidere. Teknologien vil lette prosessene også internt i Framsikt, og det skal vi utnytte til å skape enda bedre løsninger i samspill med kundene våre.

Henrik – Framsikt er blitt det foretrukne verktøyet innen budsjett og virksomhetsstyring i norske kommuner og fylkeskommuner.

Sven-Erik – Om fem år tror jeg at Framsikt har fått de fleste av landet kommuner som kunder. Vi har blitt betydelig større i forhold til antall ansatte, men har fortsatt den samme fleksibiliteten og stå-på-viljen for våre kunder som vi har i dag.

Share This
X