Framsikt gir økonomiforvaltning i tråd med ny kommunelov

31

August, 2018

Med Framsikt blir det enklere å innfri kravene i ny kommunelov. Stortinget vedtok den nye kommuneloven 7. juni 2018. Blant endringene var lovfesting av det kommunale selvstyret, og kommunenes ansvar for å sikre et langsiktig økonomisk handlingsrom ble presisert.

Framsikt sin helhetlige løsning for kommunal virksomhetsstyring legger til rette for innsikt i det økonomiske handlingsrommet, vurdering av konsekvenser av handlingsplanen og gode prosesser for omprioriteringer. Verktøyet gjør det enkelt å definere handlingsregler og løpende vurdere budsjettet om mot disse i hele 4-års perioden. Økonomiplandokumentet gir også gode framstillinger av utviklingen i handlingsrommet og sentrale økonomiske nøkkeltall opp mot disse handlingsreglene. Det er også veldig enkelt å utarbeide et handlingsprogram som en del av budsjettframlegget med Framsikt sine løsninger. Det blir spennende å se effekten av det i høstens budsjettframlegg.

Det er også veldig enkelt å utarbeide et handlingsprogram som en del av budsjettframlegget med Framsikt sine løsninger.

Gjennom at alle prosessene i styringsårshjulet digitaliseres, så kan arbeidet med alle de viktige prosessene fra plan og utredning til budsjettering og rapportering gjennomføres veldig effektivt. Våre digitale verktøy gjør det dessuten enklere å involvere innbyggerne og politikere på en god måte, og vi har lagt til rette for at politikerne kan lage egne forslag til budsjetter. Vi gleder oss til å samarbeide med våre kunder gjennom budsjetthøsten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Bedre brukerdokumentasjon med fokus på arbeidsprosess

I løpet av 2022 og 2023 gjør vi endringer i brukerdokumentasjonen i Hjelpesenteret. Vi vil fokusere mer på arbeidsprosessen dere skal utføre og mindre på statiske skjermbilder. Målet er at det skal bli enklere og mer oversiktlig å finne svar på det du lurer på når du jobber i Framsikt.

Strategisk kompetanseplanlegging i Framsikt

Nasjonale tall viser at vi vil være alt for få yrkesaktive til å bære den eldre generasjonen, sa Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, under Framsikt Brukerforum. For å hjelpe kommunene med å møte dette problemet har KS utarbeidet et verktøy for strategisk kompetanseplanlegging. Nå starter planleggingen for at verktøyet skal bli en integrert del av Framsikt-løsningen.

Nytt brukergrensesnitt og 10-årig rammer i Økonomiplan

Nytt brukergrensesnitt og mulighet for 10-års tidshorisont på driftsdelen av økonomiplanen er noen av oppdateringene som er planlagt for Økonomiplanmodulen i løpet av sommeren 2023, hvor flere av modulens viktigste funksjoner vil oppdateres og forbedres.

Share This
X