– Framsikt gir bedre involvering av virksomhetslederne

Frøya kommune kan skilte med kraft og mangfold i kommunelogoen. Roger Antonsen, økonomisjef og assisterende kommunedirektør, kan fortelle at dette er noe frøyværingene lever opp til.

oktober 2021

– Vi er en fiskerikommune. Når fisken kommer til kysten, må folk snu seg rundt og dra ut å fiske. Sånn er holdningen fortsatt på Frøya. Vi er en kommune som sitter langt frempå stolen, forteller Antonsen.

Kommunen har heller ikke planer om å være noe dårligere på den digitale utviklingen. I kommunens samfunnsplan finner vi en klar målsetning om forbedring, forenkling og fornying. Som et ledd i å nå denne målsetningen startet kommunen i 2021 med Framsikt. For Antonsen derimot startet faktisk interessen for hva Framsikt hadde å by på allerede i 2016.

– Jeg leste en artikkel om Framsikt tilbake i 2016. Da tenkte jeg at dette måtte være en fantastisk programvare hvor du får hentet inn regnskapsdata, du kan lage budsjett og rapportere i ett system.

Gjort hverdagen enklere

Antonsen startet å jobbe i Frøya kommune i 2017, som kommunalsjef for oppvekst. I fjor tok han over jobben som økonomisjef for kommunen, assisterende kommunedirektør har han også vært siden starten. Han er godt kjent med kommunen, og ser stor nytteverdi av å kunne analysere, lage budsjett og rapportere i ett og samme system.

– Jeg synes Framsikt er et helt magisk bra program. Det har bidratt til å gjøre min hverdag mye enklere i betydning av å ha oversikt og kontroll. Men også for virksomhetsledere som ikke i like stor grad føler seg knyttet til økonomidelen, som nå kan se sin økonomistatus ved et tastetrykk.

Kommunen har i dag tatt i bruk modulene Årsbudsjett, Økonomiplan og Rapportering, i tillegg har de full integrasjon mellom Framsikt og Visma. De skal også i gang med Virksomhetsplanmodulen, og har planer om å ta i bruk Politikermodulen og Planmodulen.

Roger Antonsen, økonomisjef og assisterende kommunedirektør i Frøya kommune

Roger Antonsen, økonomisjef og assisterende kommunedirektør Frøya kommune

Et bedre situasjonbilde og større grad av involvering

Kommunen publiserte sitt første digitale budsjett via Framsikt i fjor. Budsjett og økonomiplan ble da vedtatt på rammenivå, en endring av arbeidsprosessen for kommunen. En viktig del av Framsikt-verktøyet er at det skal fungere som en samhandlingsplattform. Det betyr blant annet at deltakerne i økonomiplanprosessen i Framsikt kan gi innspill til kommunens prosess for handlingsplan, økonomiplan og årsbudsjettdokument.

Et bedre situasjonsbilde og i større grad involvering av virksomhetslederne, er to av grunnene til at økonomisjefen er fornøyd med Framsikt.

– Etter vi fikk Framsikt i arbeidet med økonomiplanprosessen er kommunalsjefer og virksomhetsledere mye mer delaktige i hele prosessen. Det å ha kontroll på økonomien er viktig for hele organisasjonen og i Framsikt får lederne et enkelt bilde av økonomistatusen.

I Rapporteringsmodulen samles det som skal rapporteres på fra de andre modulene i Framsikt. I måneds- /tertialrapportering kan ledere se status og avvik på blant annet økonomi, mål og resultat, økonomiplantiltak, sykefravær, nøkkeltall og investeringsprosjekter. Modulen skal bidra til å gjøre overordnet status raskt tilgjengelig.

Og på spørsmål om hva virksomhetslederne selv synes om systemet, kan i alle fall økonomisjefen love gode tilbakemeldinger:

– Jeg spurte hva de hadde gjort dersom vi hadde kutta ut Framsikt, og det hadde blitt oppstandelse var svaret. Virksomhetslederne er unisont positive, kan Antonsen fortelle.

Tjenesteabonnement

Frøya valgte etter at innføringsprosjektet var ferdig å tegne et tjenesteabonnement. Abonnementet gir kommunen tilgang til en fast kontaktperson i Framsikt, som kjenner virksomheten og oppsettet av løsningen. Antonsen gir mye skryt til sin rådgiver.

– Vi kjøpte tilleggsavtalen tjenesteabonnement, noe vi er veldig fornøyde med. Jeg har stor nytte av vår rådgiver i Framsikt, som har mye erfaring med kommuneøkonomi, forstår systemet godt og kjenner vår kommune.

Faktaboks
  • Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten.
  • Kommunen har 5230 innbyggere.
  • Sammen med nabokommunen Hitra har regionen en stor andel av oppdrettslaksproduksjonen i Norge.

Flere kundehistorier

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X