Framsikt gir oss den røde tråden

– Vår hovedmotivasjon for også å ta i bruk Planmodulen i Framsikt er forenkling og fornying. Vi får muligheten til å få planene i en ny drakt, blir digitale og får den røde tråden, sier Ronny Frekhaug. Han har jobbet i Ålesund kommune siden 1987. De siste årene har han blitt godt kjent med Framsikt, som kommunen startet å bruke i 2018.

Mars 2021

Siden den tid har kommunen vært igjennom en kommunesammenslåing, der fem kommuner ble en. De fant fort ut at det ble vanskelig å ta utgangspunkt i de ulike kommunenes tidligere planer. Dermed startet et helt nytt planarbeid, noe som passet bra med utviklingen av Planmodulen i Framsikt.

Ronny Frekhaug, rådgiver i stabsområdet strategi, samfunns- og næringsutvikling i Ålesund kommune.

– Vi har vært med i pilotgruppen til Planmodulen, og var raske med å ta den i bruk. I nye Ålesund kommune ble det bestemt at kommuneplanens samfunnsdel skulle ha fokus første året i den nye kommunen, sier Åge Erstad Remvik, rådgiver i Ålesund kommune.

Erfaringsutveksling

Ålesund var dermed raskt ute med å lage og publisere sin nye samfunnsplan i Framsikt. Mulighet til å også kunne lære av andre kommuners planarbeid, var en av grunnene til at kommunen valgte å være en del av pilotgruppen på Planmodulen.

– En del av vurderingen var at dersom vi var med på dette fikk vi kontakt med andre kommuner, både store og små. Vi fikk snakket om planarbeid og fikk gode tips fra andre i gruppa. Det har vi hatt stor nytte av, sier Ingunn Osdal Stette, seksjonsleder for helhetlig styring i kommunen.

Tydelig på hvor de skal

Kommunen arbeider nå med å utarbeide fire overordnede strategier for folkehelse, miljø, næring og tjenesteutvikling. Formålet er å være tydeligere på hvor de skal, og hva som skal gjøres under de ulike områdene.

– Å bruke planmodulen innebærer en standardisering av begrepsbruk. Det gjør det enklere neste gang du skal utforme en plan. Da kan vi si at disse begrepene bruker vi, du finner de her og de henger sammen på denne måten, sier Remvik.

I forkant av arbeidet med samfunnsdelen ble det vedtatt at FNs bærekraftmål skulle legges til grunn:

– Det har vært veldig enkelt og greit å kunne knytte egne mål til bærekraftmål i samfunnsplanen ved hjelp av et tastetrykk, forteller Remvik.

Han trekker frem at det er en fordel at koblingen til bærekraftmålene er tydelig i webpubliseringen, og at verktøyet gir hele planen et godt utseende på web.

– Måten vi får publisert en nettside på i Framsikt er for oss en enkel måte å lage et proft utseende på, som fungerer godt. Når vi har laget det i løsningen og publisert det, så ser det veldig bra ut, sier Remvik.

Åge Erstad Remvik, rådgiver i Ålesund kommune

Åge Erstad Remvik, rådgiver i Ålesund kommune

Helheten 

Planmodulen kan brukes selvstendig, men også sammen med Framsikts andre moduler, som for eksempel Økonomiplanmodulen. Frekhaug slår et slag for at den største gevinsten av modulen får du i samspill med resten av systemet.

– Planmodulen har verdi i seg selv ved at vi får koblet ting sammen, får samme format og jobbet med planarbeid i samme system. Men den største verdien får du når du kobler modulen sammen med resten. Helheten i systemet var hovedpoenget når vi gikk for valget om Framsikt tilbake i 2018.

I Rapporteringsmodulen kan kommunene følge opp målene i kommuneplan og handlingsplan. På denne måten kan Framsikts verktøy bidra til å sikre den røde tråden.

– Det er viktig at planene ikke bare blir et statisk dødt verktøy som blir glemt, sier Frekhaug.

Stette understreker at Framsikts verktøy er viktig for digitaliseringen i kommunen:

– Vi ønsker effektivisering ved hjelp av automatisering og Framsikt er en stor del av digitaliseringsverktøyene våre. Vi skal bruke hele verktøyet, og da er Planmodulen en viktig del, sier Stette.

Ingunn Osdal Stette, seksjonsleder for helhetlig styring i Ålesund kommune

Flere kundehistorier

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X