«Framsikt har et stort fagmiljø som er spennende å være en del av»

Med over 20 års fartstid fra Asker kommune, kjente Elin Fejerskov at tiden var inne for å prøve noe nytt. Valget falt på Framsikt, og nå brukes erfaringen fra kommunal økonomi- og virksomhetsstyring til å sikre at systemet møter kommuner og fylkeskommuner sine behov.

mars 2023

– Jeg trivdes veldig godt i Asker kommune, hvor jeg startet som regnskapssjef før jeg etter hvert gikk over til å jobbe i økonomiavdelingen. Å jobbe med økonomi i en kommune, og Asker spesielt, var veldig spennende. Etter hvert jobbet jeg mer med helhetlig virksomhetsstyring, som jeg er veldig engasjert i, forteller Elin.

Spennende med nytt system

I Asker ble Elin også godt kjent med Framsikt, som kommunen startet å ta i bruk som pilotkommune i 2016.

– I en kommune er det ofte mye jobb i Word og Excel, som er sårbart fordi det er vanskelig å få god nok åpenhet og at alle er informert. Samtidig er man jo alltid redd for at noe skal endre seg i regnearkene. Det var derfor veldig spennende når Framsikt kom på banen med et system hvor vi kunne jobbe sammen, forteller Elin.

Modul i utvikling header

«Som rådgiver gir jeg opplæring i systemet, men får også være en del av diskusjonen om helhetlig virksomhetsstyring»

Fra en til flere kommuner

Etter hvert som kommunesammenslåing ble et faktum og organisasjonen stod overfor store endringer, tenkte Elin at kanskje også hun skulle prøve noe nytt. Og med solid kunnskap om kommunal økonomi- og virksomhetsstyring, var hun en ettertraktet kandidat for Framsikt. I 2019 gikk dermed Elin fra å jobbe med en til flere kommuner:

– Det er spennende å få innsikt i flere kommuner. Som rådgiver gir jeg opplæring i systemet, men får også være en del av diskusjonen om helhetlig virksomhetsstyring. Jeg har stor nytte av fagkunnskapen jeg har om kommuneøkonomi, virksomhetsstyring og hvordan det jobbes med årshjulprosessene i kommunen, forteller Elin, som også trekker frem kunnskapen hos kollegaer:

– Det opplever jeg som litt spesielt med Framsikt. Når kommunene får en rådgiver fra Framsikt er det noen som virkelig forstår hvordan kommunene jobber. Det bidrar til noe positivt, utover det å lære kundene et system.

Bidrar i videre utvikling

Hva liker du best med å jobbe i Framsikt?

– Kundemøtene, og det at både kunder og vi rådgivere får gi innspill til videre utvikling av systemet. Framsikt har et stort fagmiljø, som er veldig spennende å være en del av. Det er utrolig mange dyktige og hyggelige folk her, som det er morsomt å jobbe sammen med.

Hvordan ser en vanlig arbeidsuke ut?

– Den er veldig variert. En vanlig uke kan bestå av alt fra opplæring, diskusjoner om helhetlig virksomhetsstyring, prosjektledelse, oppsett av nye kommuner og møter hvor vi gir innspill til videre utvikling av systemet

«Framsikt har et stort fagmiljø, som er veldig spennende å være en del av. Det er utrolig mange dyktige og hyggelige folk her, som det er morsomt å jobbe sammen med»

Modul i utvikling header

Jobber for gode prosesser

Når man går fra å jobbe i en kommune til et IT-selskap vil nok mange tenke at forskjellene er store. Men siden Elin fortsatt jobber tett med kommuner, kan hun fortelle at forskjellene kanskje ikke er så store som man skulle tro likevel.

– For meg er nok den største forskjellen at jeg jobber mer systemrettet og ikke er så tungt inne i enkeltprosesser i kommunen.

Fra hun ble kjent med Framsikt i Asker kommune, helt tilbake til 2016, har Elin sett både systemet og organisasjonen utvikle seg. At systemet bidrar til å forenkle hverdagen til kommuner og fylkeskommuner er motiverende å jobbe for, forteller Elin:

– Jeg så hvordan Framsikt forenklet arbeidsprosessene og skapte mer åpenhet og mulighet til helhetlig styring da jeg selv jobbet i kommunen. Det er nok det jeg brenner mest for, å jobbe for å få gode prosesser og at kommuner jobber godt og effektivt i ett system.

Om Elin

Avdeling/tittel: Seniorrådgiver
Utdanning/erfaring: Tidligere rådgiver og regnskapssjef i Asker kommune
Startet i Framsikt: 2019

Vil du jobbe med oss?

Framsikt har et stort fagmiljø som er spennende å være en del av

Med over 20 års fartstid fra Asker kommune, kjente Elin Fejerskov at tiden var inne for å prøve noe nytt. Valget falt på Framsikt, og nå brukes erfaringen fra kommunal økonomi- og virksomhetsstyring til å sikre at systemet møter kommuner og fylkeskommuner sine behov.

Vil bidra til å gjøre hverdagen i kommunen bedre

For Sissel handler jobben i Framsikt til syvende og sist om at mennesker skal ha et godt liv. Da føles det verdifullt som siviløkonom å kunne bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan få bedre flyt i arbeidsprosesser, oversikt og mulighet til å legge gode planer som kommer innbyggerne til gode.

Yngve startet som trainee, nå jobber han med Framsikts største kunder

Startup-bedrift, økonomi og IT var stikkordene som lokket Yngve Byrkjeland til Bø i Vesterålen og en traineestilling i Framsikt i 2017. Framsikt som selskap har vokst stort siden den gang, og både arbeidstittel og arbeidssted har forandret seg for Yngve. Heldigvis kan han forsikre om at kulturen fra «startup-bedriften» har bestått.

Share This
X