12-13.des 2017 inviterer vi våre kunder til Framsikts første brukerforum.

Vår målsetning med disse dagene er å legge til rette for at dere gjennom kundeforedrag skal få innsikt i erfaringer og gevinstene fra kommuner som har benyttet Framsikts moduler i 2017. Det vil både være fokus på erfaringer med Analysemodulen og de øvrige modulene for økonomiplan, årsbudsjett og rapportering. Blant foredragene vil det medvirke både kommuner som har benyttet verktøyene for første gang i 2017 og pilotkommuner som har medvirket gjennom flere år.

Brukerforumet vil selvsagt inneholde grundige gjennomganger av planlagt utvikling av ny funksjonalitet hvor det vil være gode muligheter for innspill og diskusjon. Det vil også bli gjennomført workshops for erfaringsutveksling og diskusjon knyttet til bruk av de ulike Framsikt-modulene.

Det vil bli lagt til rette for å etablere kontakt med andre kommuner både for diskusjon på samlingen, men også for løpende erfaringsutveksling framover.

Arrangementet vil foregå på Gardermoen.

Ser mer informasjon her.

Følg også med i facebookgruppen for arrangementet – Framsikts brukerforum 2017

Share This
X