Framsikt korrigerer regnskapene for SIO-tilskudd

14

september, 2022

Skrevet av Sven-Erik Antonsen, analyseansvarlig i Framsikt

Framsikt korrigerer, i Analysemodulen, regnskapene for tilskudd mottatt gjennom forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet).

Forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester startet opp i 2016 med noen få kommuner. I 2019 og 2021 ble forsøksordningen utvidet slik at det totalt er 11 kommuner som har deltatt. Forsøksordningen ble avviklet med virkning fra 2022.

Følgende kommuner har deltatt:

 • Lillesand
 • Bjørnafjorden
 • Selbu
 • Stjørdal
 • Indre Østfold
 • Lyngdal
 • Enebakk
 • Froland
 • Lødingen
 • Askøy
 • Arendal

Kommunene som deltok i forsøksordningen mottok øremerkede tilskudd som stort sett ble ført på tjenestefunksjonene (234, 253, 254, 254, 256 og 261) innenfor pleie og omsorg. I KOSTRA-statistikken fremkommer deltakerkommunenes netto driftsutgifter til pleie og omsorg derfor som omtrent 0.

I Framsikts Analysemodul korrigeres netto driftsutgifter til de enkelte PLO-funksjonene med mottatt tilskudd for kommunene som deltok i forsøksordningen. Dette gjøres etter samme modell som Framsikt korrigerer for vertskommunetilskudd etter PU-reformen, tilskudd til enslige mindreårige flyktninger og elever i private skoler. Framsikt har hentet inn regnskapstallene for kommunene som var deltagere i forsøksordningen.

Beløpene som ble mottatt i tilskudd blir trukket fra når Framsikt lager egendefinerte nøkkeltall (indikatorer med (B) bak navnet). Denne korreksjonen gjøres bare på nøkkeltall som måler netto driftsutgifter til enkeltfunksjonene innenfor PLO og samlede netto driftsutgifter til PLO. Korreksjonen påvirker også gruppesnittene for fylker og kommunegrupper.

Framsikt graf som viser den justerte indikatoren for Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten

Framsikt graf som viser den justerte indikatoren for Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten. Indikatoren er merket med (B) i navnet.

Hensikten med korreksjonen er å få sammenlignbare kostnader mellom kommunene som deltok og ikke deltok i forsøksordningen, samt representative gruppesnitt for fylker og kommunegrupper der det inngår en eller flere deltakerkommuner.

Datagrunnlaget for korreksjonen kommer fra Helsedirektoratet, og den enkelte kommune. I enkeltår står noen kommuner oppført med kun en samlet sum tilskudd, eller alt tilskudd ført på kun en funksjon. Der vi ikke har fått tak i korrekt funksjonsfordelte tilskudd direkte fra kommunen, har vi fordelt tilskuddet mellom funksjonene etter kommunens relative fordeling mellom utgiftene som målt ved brutto driftsutgifter til tjenestefunksjonene innenfor PLO for det samme året.

Har du spørsmål til dette så kontakt gjerne vår support på support@framsikt.no.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X