Framsikt og personvern

1

Juni, 2021

Skrevet av Halvor Walla og Kate Rødsjøsæter

Framsikt forvalter viktige forretningsdata for våre kommunekunder samt persondata knyttet til brukeropplysninger og lønnsbudsjettering. Vår forvaltning av disse er underlagte databehandleravtaler med våre kunder og norsk og europeisk lovgivning knyttet til persondata.

En viktig del av vårt arbeid for informasjonssikkerhet er vårt styringssystem for informasjonssikkerhet. Som en del av dette vil vi med denne artikkelen sette søkelys på viktig arbeid våre kunder og systemansvarlig må gjøre i forvaltningen av persondata i Framsikt.

Det er viktig at kommunen og systemansvarlig har gode interne rutiner for kontroll på brukeres tilganger, og påser at inaktive brukere jevnlig gjennomgås, og deaktiveres/slettes når de ikke lenger skal ha tilgang. Dette gjelder for eksempel når ansatte har sluttet i sin stilling, endrer stilling eller av andre grunner ikke lenger skal bruke Framsikt.

På den enkelte bruker i Framsikt så ligger det et sett av valg knyttet til personvern. Disse bør Systemansvarlig vurdere ift egne brukere. Den enkelte brukere kan gjøre sine valg og Framsikt Support kan bistå med masseoppdatering av valg for den enkelte kommune.

Framsikt har gjennomgått våre standard valg for innstillinger ved opprettelse av nye brukere slik at ikke lenger e-poster for salg og markedsføring kommer automatisk påslått. Da vi vurderer nyhetsbrev og invitasjoner til webinar/kurs som en viktig del av vår leveranse av avtalen med kommunen så er disse automatisk slått på. Det planlegges utvikling slik at nye brukere ved første gangs pålogging vil bli presentert for disse valgene.

Kommunen og systemansvarlig bør minne brukerne om at de til enhver tid har mulighet for å inn på sin unike bruker i Framsikt, og gjøre endringer på sin brukerprofil og sine personverninnstillinger. Brukerprofilen kommer man til ved å klikke på «hodet» oppe til høyre i løsningen, og velge «Brukerprofil og personverninnstillinger». Her har man for øvrig også mulighet for å velge fast startside ved pålogging i løsningen.

 

Overføring av data med personopplysninger

Data med personopplysninger skal aldri overføres til oss i Framsikt via epost. Det er viktig at overføring av data med personopplysninger til Framsikt skjer via sikker overføring og opplasting av krypterte filer til felles filbibliotek i Office 365.

Er du usikker på fremgangsmåte kan Framsikt Support bistå med veiledning.

 

Datalagring og overføring av personopplysninger til tredjepartsland utenfor EU

Alle data i Framsikt lagres i Microsoft Azure sitt datasenter i Irland og er underlagt norsk og europeisk persondata-lovgivning. Våre og kundens data er kryptert med en egen Framsiktnøkkel, som innebærer at hverken Microsoft eller annen 3.part har tilgang på data.

Data leveres kun ut til kunde, eller til norsk politi etter gyldig norsk rettsordre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X