Framsiktprisen 2022

29

september, 2022

Skrevet av Jannie Engen

Framsiktprisen har nå blitt en tradisjon og deles hvert år ut under Framsikts årlige fagkonferanse. Det legges ned en stor innsats i virksomhetsstyringen kommunene gjør. Både gjennom kommuneplaner, økonomiplaner og i rapportering til politikere og innbyggere. Målet med Framsiktprisen er å gi anerkjennelse for nettopp dette arbeidet, og å inspirere alle kommuner til utvikling og erfaringsutveksling.

Årets seks priser er som følger:

For fagprisene ser man på alle kommuner, mens for de fire siste så er det kun dokumenter produsert via Framsikt det blir sett på.

Fagpris for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring 

Over 300 kommuner har blitt kartlagt for å kunne dele ut prisen som hedrer den kommunen med den beste «røde tråden» mellom samfunnsplaner, handlings- og økonomiplaner og rapporteringen.  

Sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplanen/handlings- og økonomiplanen og årsrapporten er gått grundig i sømmene av den uavhengige juryen bestående av Håvard Moe fra KS Konsulent og Pål Einar Dietrichs, stipendiat ved Handelshøyskolen i Innlandet. 

Dokumentene som er vurdert er:

  • Årsrapporten for 2021.
  • Den sist gjeldende Handlings- og økonomiplan.
  • Den foreliggende Kommuneplanen (samfunnsdelen).

Juryens arbeid er delt opp i tre faser, hvor hver fase har et grundig sett av kriterier. Her har Pål Einar Dietrichs skrevet mer utdypende om kriteriene.

Fagprisen for beste økonomiplan

For femte året på rad skal Norges beste kommunale økonomiplan kåres. Hensikten med prisen er å sette fokus på hva som er en kvalitativt god handlings- og økonomiplan for en kommune.

Årets jury består av de svært erfarne kommuneøkonomene; Per Blikra, tidligere økonomisjef i Randaberg kommune samt Ole Grinde (tidligere økonomisjef i Horten kommune) og Walter Tjønndal (tidligere jobbet hos Fylkesmannen, kommune og fylkeskommune) fra Framsikt.

Arbeidet foregår gjennom en kartlegging av kommuner som har publisert økonomi- og handlingsplan for 2023-2026, før den 11. november.

Kvalifikasjonskravene er knyttet til hvordan kommunene forholder seg til nøkkeltallet netto driftsresultat. Det vurderes hvorvidt kommunen har en vedtatt handlingsregler, om resultat er budsjettert i planperioden, om tidligere års resultat fremgår, samt hvorvidt kommunen sammenligner seg med andre.

De 50 beste fra denne kartleggingen går videre til en mer omfattende vurdering hvor tre hovedkrav vektlegges;

  • Det er dokumenteres økonomisk kontroll og at det viser at det er sunn økonomi.
  •  Målstyring – hva får kommunen igjen for pengene som skal brukes i form av kvalitet i tjenestene.
  • Den er enkelt å forstå. Økonomiplanen fungerer som et godt styringsverktøy.

Best bruk av FN bærekraftsmål i handlings- og økonomiplanen

Kommunene er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisere bærekraftmålene i Norge. De har nærhet til befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Samtidig er de ansvarlig for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» slår Regjeringen det fast at FNs 17 bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Bærekraftmålene skal derfor være en del av kommunenes samfunns- og arealplanlegging.

Med denne prisen ønsker vi å hedre en kommune som aktivt bruker handlingsdelen for 2023 – 2026 til å følge opp FN bærekraftmål i sin kommune.

Vi ser etter kommuner som:

 • Aktivt bruker bærekraftmålene som et grunnlag for handlingsdelen
 • Har konkretisert hva bærekraftsmålene betyr lokalt i egen kommune
 • Har konkrete handlinger (oppdrag, tiltak og investeringer) for å nå bærekraftsmålene
 • Har satt mål for klimautslipp og har klimabudsjett med klimatiltak som del av økonomiplanen
 • Bærekraftsmålene i økonomiplanen er forankret i samfunnsdelen eller andre overordnede planer

Best illustrerte og informative økonomiplan

Med denne prisen ønsker vi å hedre en økonomiplan der bruken av grafiske elementer er utført både dekorativt og informativt, og som samlet gir et fint helhetsinntrykk

Vi har sett etter økonomiplaner som har:

  • Bilder i god kvalitet, som er relevante for kommune og tema.
  • Bruk av nøkkeltall, grafikk og investeringskart for å heve helhetsinntrykket.
  • Egenproduserte visuelle element som formidler budskap
  • Konsise videoer med tydelig teksting, som viser de viktigste satsningene

Beste kommunale plan

Med prisen «Beste kommunale plan» ønsker vi å påskjønne en kommune som har laget en eller flere gode planer i Framsikt. Vi ønsker også å motivere til godt planarbeid og til å bruke modulen Kommunale planer.

Ved vurdering av kommunene og planene vil vi vurdere om kommunen har etablert et helhetlig plansystem i Framsikt, om de har samfunnsdelen her, bruken av innholdselementer som mål, strategier og handlinger, samt sammenhengene både internt i plansystemet og mellom planer og økonomiplanen.

Beste forsidebilde – publikumsprisen

Her stemmer publikum fram sin favorittforside, basert på bruk av forsidebilde. Utvalget de kan stemme blant er topp 10 forsider plukket ut av en Framsikt-jury.

Hvem vinner?

Delta på årets Brukerforum og få med deg pristutdelingen direkte fra studio!

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X