Generalistkommuneutvalget og fokus på bedre styring 

26

april, 2023

Skrevet av Halvor Walla, daglig leder og produktansvarlig 

NOUen fra Generalistkommuneutvalget som ble lagt fram rett før påske inneholdt forslag til tiltak hvor det er noen som har fått en blandet mottagelse, mest i form av at ingen har ønsket å ta debatten om kommunesammenslåing. Men vi ser en økende grad av diskusjon knyttet til denne innstillingen. Den inneholder veldig mye mer enn forslag om større kommuner.

Det er en svært grundig innstilling i sin kartlegging av nåsituasjonen for norske kommuner med hensyn til oppfyllelse av lovpålagte oppgaver på en rekke områder samt i analysen av hvordan sentral samfunnsutvikling som eldrebølgen vil påvirke denne situasjonen. Vi synes det er veldig interessant hvordan innstillingen belyser situasjonen knyttet til kommunen som samfunnsutvikler og status på arbeidet med samfunnsplanlegging gjennom oppdaterte kommuneplaner.

 

Tre hovedområder for tiltak

Innstillingen peker på 3 hovedområder for tiltak for så sikre at generalistkommunen er bærekraftig fram mot 2050:

  • Større kommuner
  • Mer interkommunalt samarbeid med bedre styring av disse
  • Bedre ledelse og styring i kommunene for å sikre oppfyllelse av kommunelovens intensjoner.

Vi leser av debatten ingen som bestrider viktigheten av bærekraftige kommuner i møte med eldrebølgen og andre utviklingstrekk. Eller betydningen av bedre og mer interkommunalt samarbeid og bedre ledelse og styring i tråd med kommunelovens intensjoner som for øvrig er:

“Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.”

Styring av interkommunalt samarbeid

Framsikt vil gjennom 2023 arbeide for utvikling av beste-praksis og mer deling av kunnskap knyttet til styring av interkommunale samarbeid.

Vi har også ambisjoner om å utvikle en ny modul for utarbeidelse av Eierskapsmelding – noe vi tror vil kunne være et viktig verktøy for å styrke den administrative og politiske styringen av interkommunale samarbeid. Og slik sett hjelpe kommuner til å oppnå de gevinstene et slikt samarbeid kan gi uten å miste styring over dem.

Oppmuntring til arbeidet videre

Vi opplever ellers at innstillingen fra Generalistkommuneutvalget med sitt fokus på bedre styring og ledelse gir oss og norske kommuner en viktig oppmuntring til å arbeide godt videre med planlegging og helhetlig virksomhetsstyring, hvor det er en sterk og strukturert rød tråd mellom mål og strategier i kommuneplanen og gjennomføringen i handlingsdelen (økonomi og handlingsplanen), virksomhetsplaner og evalueringen i rapporteringen. Og ikke minst hvor mål og resultatstyringen henger tett sammen med økonomistyringen.

Vi vil fortsette arbeidet av våre systemløsninger på dette området med samme iver og innsats som de siste årene. Og ikke minst fortsette å bygge og dele kunnskap gjennom kartleggingen i forbindelse med fagprisen, kurs og konferanser. Det vil dere se mer av når vi lanserer programmet for årets fagkonferanse, Framsiktkonferansen.

Halvor Walla
Halvor Walla

Halvor Walla:

Daglig leder i Framsikt og en av gründerne bak bedriften.

Walla har tidligere vært i Unit4Agresso, Serve, Evry og Software Innovation. Styreleder i Gatsoft og styremedlem i Prokom Sem & Stenersen. Han er utdannet Handelsøkonom fra Handelshøyskolen BI samt har gjennomført Solstrand programmet (AFF).

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X