God arbeidsflyt og mange besparelser

– Framsikt gjør det rett og slett enklere, sier kommunedirektør Rannveig Mogren i Gausdal kommune.

September 2020

Gausdal kommune i Gudbrandsdalen er et sagnomsust sted. Her kan du besøke både Paradis – et sted på fjellområdet Skeikampen – og Helvete, hjem til de legendariske jettegrytene. Det er hjem til Langsua Nasjonalpark og Aulestad hvor Bjørnstjerne Bjørnson levde. Befolkninga på vel 6000 mennesker lever av turisme og landbruk. 

Kontroller Pål Helge Vorkinn er rådgiver og sidekick i Gausdal kommune, som hele tiden jobber for å best mulig ivareta denne perlen. Kommunen har tatt i bruk flere av Framsikts moduler, og vi lurer på hvordan det fungerer for dem.

Pål sies å være kommunens store entusiast og pådriver for å videreutvikle bruken av ny teknologi i drifta, så vi spør ham: 

– Det sies at du har vært en stor pådriver for å innføre Framsikt hos dere – hvorfor?

–  Det stemmer! Jeg har vært og er fortsatt meget entusiastisk! Jeg har ivret etter å innføre Framsikt fordi det er en pakke med galante verktøy som erstatter trauste og utdaterte systemer som strengt tatt burde vært oppdatert for lengst. Framsikt har modernisert hele drifta og gjør jobben vår mye enklere, sier Vorkinn.

Fra venstre: Økonomisjef Marit Bråten Homb, kommunedirektør Rannveig Mogren og kontroller Pål Helge Vorkinn

Han forteller at Gausdal nå har kombinert et knippe av Framsikts skybaserte verktøy, og forklarer at de trives med totalpakken:

– Framsikt har mange funksjonaliteter som raskt ble veldig populære. Lønnsbudsjetteringa er veldig populær, og vi trives med de nye verktøyene. 

Grunnleggende viktig i drifta

Kommunen har tatt i bruk en totalløsning med moduler for økonomiplan, årsbudsjett, rapportering, virksomhetsplan og politikermodul – og er også pilotkommune for kommuneplan-modulen som er under utvikling.

– Vi begynte i det små, så tok det av. Det har krevd fokus, organisering, opplæring og systematisk arbeid. Det krever stor oppmerksomhet når man innfører det – til gjengjeld får man et system som oppgraderer hele organisasjonen, sier Pål Vorkinn.

Kontrolleren trekker fram designet, enkelheten, grafene og selvbetjeningen for publikum som store fordeler med den nye arbeidshverdagen.

– Framsikt gir oss en god arbeidsflyt og sparer oss for mange tidkrevende prosesser.

– Har du et eksempel på en slik prosess?

– Ja, i modulen for økonomiplan kan en enhetsleder gjøre endringer i et budsjett, som automatisk oppdateres videre i hele systemet. Der måtte man tidligere ha satt igang justeringer i dusinvis av Excel-ark og satt i gang store operasjoner for å få rettet dette opp i alle ledd, sier Pål. 

Å planlegge og utvikle en kommune krever at en ligger i forkant. Hvor mange barn kommer til å trenge barnehageplass de neste årene? Hvor mange sykehjemsplasser kommer vi til å trenge? Analysemodulen samler statistikken og synliggjør handlingsrom og prognoser uten å bruke tid på innhenting og oppdatering av data. Analyseverktøyet gjør det enkelt å finne sammenlignbare kommuner, synliggjøre armslag som tar høyde for indikatorer som FNs bærekraftsmål og klimastatistikk.

Også et verktøy Vorkinn framsnakker varmt:

– Hva koster det, hvor bruker vi det, hvor kan vi spørre? Analysemodulen gir oss svarene på alt vi lurer på og mer til, og er blitt grunnleggende viktig for oss i drifta, understreker han.

«Framsikt gir oss en god arbeidsflyt og sparer oss for mange tidkrevende prosesser.» 

– Umåtelig inkluderende

Det er få ting som er så relevant for kommunens innbyggere som kommunebudsjettet. Samtidig kan det unektelig til en viss grad være både utilgjengelig og til dels uforståelig å sette seg inn i for publikum uten både god tid, tålmodighet og evner til å knuse tall. Økonomisjef i Gausdal, Marit Bråten Homb, mener at Framsikt med sin digitale tilgjengelighet og grafiske visualisering gir et nytt nivå av tilgjengelighet for kommunens politikere og innbyggere.

– Tilgjengeliggjøringa og publiseringsmulighetene i Politikermodulen trives jeg uendelig godt med. Istedet for å scrolle seg gjennom 90 sider pdf, er tallene tilgjengeliggjort gjennom grafer, visualisering og et klart språk. De politikerne som har brukt det, fornøyd og positive, forteller Bråten Homb.

– Alternative budsjettforslag kan lages av politikerne sjøl i politikermodulen. Det er umåtelig inkluderende og løsningsorientert. Politikerne kan med enkelhet simulere varianter av budsjettet og se konsekvensene med én gang. De kan finne konkrete løsninger og nye muligheter til saldert budsjett, sier Bråten Homb.

Den røde tråden

Kommunedirektør Rannveig Mogren framhever at Framsikt er et verktøy som gir overblikk. 

Det er lettere å finne fram, er oversiktlig og brukervennlig. Den røde tråden, hvordan ting henger sammen, er viktig for en kommunedirektør. 

Hun slutter seg til Bråten Hombs beretninger om gode erfaringer med samarbeid:

–  Framsikt-teamet fortjener mye framsnakk. De er veldig på, veldig imøtekommende, og gode på service. Det er dessverre ingen selvfølge i den bransjen. I Framsikt møter du folk som virkelig er opptatt av at du skal lykkes. Jeg er litt opptatt av at de har folk i teamet som har kompetanse fra kommunesektoren, der har Framsikt svært høy kompetanse og er flinke til å rekruttere, sier kommunedirektøren.

Økonomisjef Bråten Homb ønsker også å berømme Framsikt for samspillet og servicen underveis i prosessen med å innføre de nye verktøyene:

– Det viktigste med Framsikt er måten de tenker samhandling med kundene på. De strekker seg langt for å få til gode løsninger, og har ei veldig imøtekommende og ålreit innstilling. Problemer som måtte oppstå blir håndtert på en god måte Det setter vi stor pris på! sier Bråten Homb. Også Vorkinn slutter seg til rosen:

– Det er dessuten godt gjort å tilby et produkt som fungerer like godt i Bergen som i Luster og Steinkjer. Det krever mye kompetanse i bunnen for å få til å skreddersy løsningene til hver enkelt kommune. Sluttproduktet er blitt veldig bra. Jeg synes det virkelig fungerer til vår bruk. 

Flere kundehistorier

Samhandling i et dokument

Samhandling i et dokument

Virksomhetsplanmodulen i Framsikt skal sikre at virksomhetene jobber mot det samme målet, og slik gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. For Lindesnes kommune var modulen også nyttig da tre kommuner, med ulike arbeidsvaner og metoder, skulle slåes sammen til en kommune.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X