– God personalforvaltning er avgjørende

27

april, 2023

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

En av kommunene som har jobbet tett med Framsikt i utviklingen av den nye modulen for Personalrapportering er Narvik kommune. Knapphet på ressurser gjør at god personalforvaltning er avgjørende for kommunen, forteller Vegard Skoglund, kvalitetsrådgiver i Narvik kommune.

Muligheter for å arbeide med sykefravær, årsverk, likestilling og 10-faktor undersøkelsen i ett og samme system gjorde at de ønsket å være pilotkommune på prosjektet.

Utviklingen av modulen for personalrapportering, i samarbeid med pilotkommunene, fortsetter i 2023. Her kan du lese hva som har kommet av funksjonalitet til nå og hva som er planlagt framover

Årsverk og sykefravær 

– Helhetlig virksomhetsstyring handler om å ha kontroll på både økonomi- og personalforvaltning. Det må kobles til overordnede planer og slik bidra til at kommunen når sine visjoner og mål, sier Skoglund. 

Som grunnlag for Personalrapporteringsmodulen er det utviklet integrasjoner av stillingsinformasjon og sykefravær mot Visma HRM. Lønnskostnader er en stor del av kommunens økonomi. Kontroll over årsverk og en rød tråd til regnskapet er derfor viktig, forteller Skoglund om hvorfor det er nyttig å samle dette i ett system.

– De som rapporterer må finne sykefraværet i et system, for så å måtte rapportere dette i Framsikt. At Framsikt nå har utviklet integrasjon mot Visma HRM, som gjør at informasjonen kan samles i ett system, gjør det mer effektivt for våre enhetsledere og kommunalsjefer.

Han ser flere fordeler for kommunen med den nye modulen:

– Et mer detaljert datagrunnlag gir grundigere beslutninger, for eksempel knyttet til bemanning. Er vi ikke solide på personalforvaltning så mangler vi grunnleggende internkontroll.

I tillegg til rapporteringen på årsverk fra Månedsrapport, utvikles det oversikter hvor man fortløpende skal kunne følge opp faktiske årsverk opp mot budsjetterte årsverk i Framsikt.

Likestilling

Narvik rapporterer i dag på likestilling i årsrapporten, med utgangspunkt i PAI-statistikk fra KS. Eller «klipp og lim», som Skoglund, kaller det. Han mener det er fort gjort å glemme hvorfor kommunen faktisk skal rapportere på likestilling og at det derfor er nyttig å også knytte dette til Framsikt for å få helheten.

Likestillingsrapporten i Framsikt gir ferdigberegnet statistikk og baserer seg på Bufdir sin veileder om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Ønsker du å vite mer om personalrapportering i Framsikt?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om mulighetene som ligger i modulen og hvordan denne kan passe til nettopp deres bruk av Framsikt.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X