Høstens nyheter i Planmodulen

30

September, 2021

Skrevet av Jo Audun Øverby

En av høstens store nyheter i Planmodulen er forhåndsvisning av planer slik at du kan se hvordan innholdet ser ut på web. I tillegg til funksjonalitet som klimatiltak i overordnede planer, oppfølging av klimatiltak fra plan i de årlige klimabudsjettene og mulighet til å vise i økonomiplanen tiltak som er vedtatt i overordnede planer, men som ikke har fått plass i økonomiplanen. 

Forhåndsvisning er, som nevnt, en av høstens store nyheter i planmodulen og kommer nå, tidlig i oktober. Dermed kan du, mens du jobber med innholdet i planen, fortløpende se hvordan et avsnitt eller kapittel blir seende ut på web. Forhåndsvisningen viser naturlig nok tekst, men også tabeller med mål, strategier eller tiltak samt det du måte ha lagt inn i teksten som bilder og tabeller. Siden forhåndsvisningen viser en del av planen, blir den rask og du slipper å vente på en intern publisering av planen – med mindre du vil se hele dokumentet.

Klimatiltak i planer

Blant funksjonaliteten som kom på plass i forrige release finner du også mulighet for å inkludere klimatiltak i planer. Du kan angi planlagte endringer i utslipp av klimagasser, enten det er i en overordnet klimaplan med planlagte utslippsreduksjoner eller det er positive og negative klimaeffekter av andre planer. Klimatiltak i plan kan også tas inn i de årlige klimabudsjettene som er en del av handlingsdelen.

Tiltak som ikke fikk plass i økonomiplanen

Tiltak fra vedtatte planer kan enkelt hentes inn i økonomiplanen og bearbeides der. Men ikke alle tiltak vil bli en del av økonomiplanen. Dette kan skyldes økonomiske rammer eller andre prioriteringer. Fordi slike tiltak er vedtatte kan det være en særlig grunn til å gjøre rede for de som ikke er innarbeidet. Det har vi nå funksjonalitet for i økonomiplanen. Inkluderer man dette elementet i dokumentet, vil det vise en tabell for hver plan, hvilke tiltak som kommer fra den enkelte plan og begrunnelse for at enkelte tiltaket ikke er innarbeidet.

Planoversikten, videre utvikling

Planoversikten gir mulighet til å publisere en oversikt over kommunens planer på web. Den skal utvides med mer informasjon om den enkelte plan. Noe vi håper å få til i løpet av inneværende år eller tidlig 2022.

En milepæl

Da vi startet prosjektet «Kommunale planer», satte vi mål for hva vi skulle utvikle. Planstrategi og rapportering på gjennomføring av planer er de to siste målene. Vi er godt i gang med disse og de er planlagt ferdig i desember – januar. Med det har vi sammen bygd grunnfunksjonaliteten til alt det vi satte oss mål om.

Prosjektet «Kommunale planer» startet i september 2019. Ni pilotkommuner gikk da sammen med Framsikt for å lage programvare for kommunal planlegging. Selve prosjektarbeidet er nå ved veis ende og avsluttes ved utløpet av 2021. Med dette passerer vi en viktig milepæl! Samtidig vil ikke utviklingen av verktøyet stoppe opp, det fortsetter i tett samarbeid med kommuner som bruker modulen! Antall kommuner som bruker modulen har nå passert 44 og vi gleder oss til veien videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X