Hva er en god handlings- og økonomiplan?

20

februar, 2023

Skrevet av Ole Grinde, seniorrådgiver i Framsikt

Det formelle grunnlaget for kommunenes handlings- og økonomiplan er nedfelt i kommuneloven og plan- og bygningsloven. Men med det formelle grunnlaget på plass, hva skal så til for at kommunen utarbeider en god handlings- og økonomiplan?

Under her gir vi noen tips til hva vi i Framsikt mener er en god handlings- og økonomiplan. Stikkordene kommunikasjon, at den viser kommunens økonomiske handlingsrom og at handlingsdelen gir en tydelig retning for kommunens utvikling gjennom bruk av mål, strategier og handlingselementer.

Målstyring

Hvis vi startet med det siste, først. Sammenhengen mellom overordnede langsiktige planer bør synliggjøres gjennom å hente vedtatte mål med tilhørende handlingselementer fra overordnede planer og operasjonalisere disse. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Dette kan oppsummeres slik:

 1. Mål og handlingselementer hentes fra overordnede planer.
 2. Det er konkretisert hvordan disse målene skal nås: Strategier, økonomiske driftstiltak, investeringer, oppdrag og/eller klimatiltak.
 3. Sammenhengen er tydelig – hvilke handlinger skal gjennomføres i kommende fireårs-periode for å komme et steg nærmere de overordnede planene.

  Framsikt legger til rette ved at mål, strategier og handlingselementer kan hentes mellom planer, til økonomiplanen, virksomhetsplanen og rapportering.

  De nasjonale forventningene til kommunal og regional planlegging er klare på at FN bærekraftsmål skal være hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Framsikt vektlegger derfor å synliggjøre disse og legge til rette for utarbeiding av klimabudsjett.

  Kvalitet i tjenestene og samfunnsutvikling

  Kommunen bør ha konkrete mål, vise resultat for tidligere år og sammenligne med andre kommuner. Å måle kvalitet i kommunale tjenester er utvilsomt en rimelig vanskelig oppgave, men ett virkemiddel kommunen har er kommunebarometeret. Handlings- og økonomiplanen bør også vise at kommunen har mål knyttet til dens rolle for å utvikle lokalsamfunnet.

  Økonomisk handleevne

  Den nye kommuneloven slår fast at kommuner skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal fastsette finansielle måltall som et verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Nøkkeltall er sentrale for å synliggjøre kommunens handlingsrom. Framsikt anbefaler å ta i bruk disse nøkkeltallene: Netto driftsresultat, gjeldsutvikling og disposisjonsfond.

  Kunsten å kommunisere – klart språk og visuelle elementer

  Et klart språk er tydelig og tilpasset mottakeren. Tenk igjennom budskapet du ønsker å formidle, at planen ikke blir for lang og unngå «støy på linja» som ukjente fagbegrep, faguttrykk og slurvete språk.

  Hvordan vi formidler kan bidra til å bygge opp under tillit. Derfor legger vi stor vekt på dette i økonomiplaner publisert via Framsikt. I web-publiseringene kan du blant annet vise koblingen mellom hovedmål, strategier og handlingselementer samt legge til bilder og video.

  Nøkkeltall kan fremheves og investeringer kan vises i kart og i et 10-års perspektiv.
  Vi ser at kommunene blir stadig mer opptatt av god formidling, også i handlings- og økonomiplaner. Mange har for eksempel med kapittel som «hvordan navigere i økonomiplanen» eller «budsjett på 123». Språk kan inkludere eller ekskludere, og tiltak som dette bidrar til at økonomiplanen blir lesbar for flere.

  Har du lyst å se opptak fra webinar med samme tema?

  I webinaret blir målstyring, økonomisk handleevne og kommunikasjon i handlings- og økonomiplan gjennomgått.

   

  Meld deg på vårt nyhetsbrev

   

  Flere nyheter

  Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

  I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

  Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

  Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

  Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

  Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

  Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

  En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
  Share This
  X