Hva er en god virksomhetsplan?

25

januar, 2023

Skrevet av Ole Grinde og Anne Sigrid Hundere

Hvordan sikre at din kommune faktisk når målene i handlings- og økonomiplanen? Virksomhetsplanen kan være nøkkelen til nettopp dette. En god virksomhetsplan sørger for at mål og strategier fra overordnede planer blir operasjonalisert og fulgt helt ned i virksomhetene.

En virksomhetsplan som inneholder lederavtaler, oppdragsbrev og sjekklister vil i tillegg bidra til god intern kontroll. Det gir rom for læring og forbedring.

Legg til rette for operativ styring 

En virksomhetsplan er hovedsakelig et administrativt styringsverktøy hvor mål og handlingselement fra økonomiplanen konkretiseres, detaljeres, periodiseres og delegeres. Ledere på ulike nivåer får en virksomhetsplan som viser hvilke mål og strategier den enkelte leder skal jobbe mot, hva som skal gjøres for å nå målene og ikke minst de økonomiske rammebetingelsene for kommende år. 

Synliggjør hva virksomhetene skal jobbe mot

Satsingsområder, mål og øvrige vedtak som virksomhetslederne skal jobbe mot de nærmeste året skal komme tydelig frem. For virksomhetslederen bør det være enkelt å delegere oppdrag og oppgaver med frister for oppfølging til sitt virksomhetsområde. Både overordnet leder og virksomhetsleder vil da ha mulighet til å bruke virksomhetsplanen som et oppslagsverktøy gjennom året. Slik gir virksomhetsplanen den enkelte leder full oversikt sine mål og prioriteringer.

Oppdragsbrev som grunnlag for kommunens prioritering

Oppdragsbrev i virksomhetsplanen tydeliggjør hva som er grunnlaget for virksomhetenes prioritering. Et eksempel på dette kan være at kommunedirektøren sender ut oppdragsbrev til kommunalsjefene som detaljerer oppdraget videre nedover i organisasjonen. Oppdragsbrevet inneholder gjerne føringer for ledelse og styring, fokusområder, rammer, rutinger og internkontroll.

Virksomhetsplanen bør være en arena for læring og forbedring

Kommuneloven (kap §25) er klar på at kommunene skal føre internkontroll og rapportere dette til kommunestyre. Sjekklister i virksomhetsplanen hjelper kommunens ledere med nettopp dette. Ved å rapportere på sjekklister, oppdrag og oppgaver på samme måte som øvrig rapportering (økonomi, tiltak, politiske vedtak og fravær osv.) kan helhetlig virksomhetsstyring og lovlig drift i hele organisasjonen sikres.

Få bedre flyt i rapporteringen med en digital virksomhetsplan

Digitale virksomhetsplaner gir bedre flyt i rapporteringen og gjør det effektivt for kommunens virksomhetsledere. Med Framsikts Virksomhetsplanmodul får du også en rekke nyttige funksjoner som bidrar til å gjøre hverdagen til overordnet leder enklere. Modulen bidrar til å konkretisere mål og tiltak fra handlings- og økonomiplanen, samt sikre lovpålagt internkontroll gjennom brukervennlig funksjonalitet for sjekklister.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X