Hvem styrer kommunene?

Se opptak fra debatten under Arendalsuka!

18

august, 2022

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

En snever definisjon av det å styre er å gi retning, men jeg tror norske politikere er langt mer ambisiøse enn at de kun ønsker å gi retning, sa Pål Einar Dietrichs da han fikk første ord under Framsikts debatt på Arendalsuka

For er det egentlig politikerne som styrer Kommune-Norge? Og kan digital virksomhetsstyring gi dem bedre kontroll over beslutningene? Engasjementet var stort da politikere og kommunedirektører møttes til debatt 

Mennesker i en konferansesal som ser på et foredrag

Panelet lader opp til debatt: f.v: Ole Magnus Stensrud, kommunedirektør i Østre Toten, Camilla Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand, Eivind Hoff-Elimari, varaordfører i Nesodden, debattleder Åsa Elvik, Monica Bratlie, varaordfører i Asker og Pål Einar Dietrichs, stipendiat ved Høgskolen på Lillehammer.

Selv om de stort sett var enige om at det er politikerne som styrer, var det langt større uenighet om hvor stor grad de faktisk styrer og hva som er de beste verktøyene for samspillet mellom politikk og administrasjon.    

Varaordfører i Asker, Monica Bratlie, var på sin side klar på at det er politikerne som styrer. Samtidig understreket hun at de er helt avhengig av en dyktig administrasjon, og at administrasjonen utvilsomt har stor påvirkningskraft.  

Samspillet mellom politikk og administrasjon er avgjørende, men hvordan et godt samspill skal sikres er ikke alltid like enkelt. Kan digitalisering være en del av løsningen, spurte debattleder Åsa Elvik.   

Camilla Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand, understrekte at digitalisering bidrar til mer åpenhet mellom politikere og administrasjon. Hun tok opp om politikerne faktisk bør få enda større innsyn i administrasjonen sitt styringssystem og hvordan administrasjonen følger opp vedtak og mål.  

Dunsæd fikk motstand av Ole Magnus Stensrud, som stilte seg spørrende til om det blir mer politikk av at politikerne skal se på detaljer, som indikatorer i enkeltsaker, i stedet for å fokusere på det de er mest opptatt av politisk. Stensrud påpekte at de fleste som sitter i kommunestyre er fritidspolitikere, og stilte spørsmål ved om vi ønsker et system som gjør «politikere til administratorer».  

Se hele debatten fra Arendalsuka her: 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X