Hvordan lage opplæring som virker?

15

februar, 2022

Skrevet av Marianne Nikoma Haugen

I Framsikt streber vi alltid etter å ha brukerne i fokus, også når det kommer til opplæring. Vi vil at opplæringen vi gir skal virke, slik at du lærer å anvende Framsikt på en hensiktsmessig måte. Opplæringen skal ta utgangspunkt i de praktiske arbeidsoppgavene du skal løse, og målet at du etter å ha deltatt på opplæring skal ha forstått hvordan Framsikt kan gi verdi til din kommune og arbeidshverdag. Du skal få hjelp til å løse arbeidsoppgavene riktig første gang, ikke minst håper vi at du forlater opplæringen med godfølelse og tenker «Dette skal jeg få til!»

Problemet med tradisjonell IT opplæring

I arbeidshverdagen omgir vi oss med ulike IT system, av mer eller mindre brukervennlig art. Hvem har ikke vært utsatt for opplæring hvor skjermbilder farer over skjermen med instruksjon om «klikk her», «klikk der». Fokuset er ikke på brukernes behov for å løse arbeidsoppgaver så smidig som mulig, men på de mange mulighetene i IT-systemet. Resultatet er at vi forlater opplæringen med følelsen av at vi ikke vil huske det vi nettopp har lært, vi føler oss dumme og trøster oss med at «jeg er jo ikke så god på dette med IT-systemer». Vi har høye skuldre og gruer oss til å ta det nye systemet og arbeidsrutinen i bruk. Men slik trenger det ikke være.

Tradisjonell opplæring i IT system forutsetter i stor grad at du etter å ha fått demonstrert hvordan du navigerer i systemet, husker dette til senere når du skal løse en arbeidsoppgave. Den forutsetter også du klarer å oversette funksjonaliteten du har blitt presentert til praktisk nytte i din arbeidshverdag. Dessverre er det få forunt å ha slike evner. I Framsikt jobber vi med en ny måte å gi opplæring på. Fokuset er å gi brukerne en helhetlig forståelse av hvorfor du skal bruke Framsikt, samtidig som vi tar utgangspunkt i arbeidsprosesser som brukerne ofte kjenner. Du trenger ikke huske skjermbilder eller hvor du skal klikke. Vi har som mål at du skal forlate opplæringen med senkede skuldre og en tro på at dette skal du få til.

Forstå sammenhenger, få demonstrert arbeidsprosessen og prøv selv!

InnenforVirksomhetsplanmodulen har vi arbeidet med å lage nytt opplæringsmateriell og strukturere opplæringssesjonene på en ny måte. Rådgivere som har tatt metodikken i bruk mener at det hever kvaliteten på opplæringen fordi den blir mer systematisk. Den fremmer også en mer helhetlig forståelse av sammenhengene mellom de ulike elementene innenfor virksomhetsplan, og sammenhengen mellom andre moduler. En rådgiver utdyper: «Grundig opplæring tar tid, men det er vel anvendt tid fordi superbrukerne får en dypere forståelse av hvordan Framsikt kan gi mer helhetlig virksomhetsstyring».

Øvelse gjør mester, også når det kommer til IT-systemer. Derfor har vi utviklet en ny type brukerdokumentasjon som vi kaller Hurtigguider. Disse korte instruksjonene hjelper deg å navigere gjennom en arbeidsoppgave, slik at du kan gjøre den riktig første gang. Ole Grinde, en av våre rådgivere, har anvendt Hurtigguider i et opplæringsprosjekt i Drammen kommune og har fått positive tilbakemeldinger fra kursdeltakere. Han sier: «Jeg ser at de som deltar på opplæring senker skuldrene når de får Hurtigguidene. De er enkle å følge og de blir trygge på det de skal gjøre».

Mestringsfølelse er viktig når man skal lære noe nytt, også når det kommer til å ta i bruk IT-systemer. Vårt mål er at våre kunder, etter endt opplæring, skal ha startet på reisen til å bli gode Framsikt brukere. De skal ha trygghet i at de vet hvor de kan finne informasjon for å lære mer om det de er interessert i, både med tanke på funksjonalitet og muligheter i Framsikt. Ikke minst håper vi at de har fått mer innsikt i helhetlig virksomhetsstyring og hvordan Framsikt kan bidra til forbedring i egen kommune på dette feltet. Sammen blir vi gode.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X