Karmøy lagde den beste økonomiplanen

08

Januar, 2019

Det ble laget 33 digitale kommunale økonomiplaner med dataverktøyet Framsikt i 2018. Karmøy kommune fikk prisen for beste økonomiplan på Framsikt brukerforum 12. desember. De nest beste planene var fra Asker og Bergen.

Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS (jury i kåringen)

De 33 økonomiplanene ble vurdert i forhold til 14 konkrete krav til økonomistyring, målstyring og enkelhet:

Økonomisk kontroll: Det viktigste med en økonomiplan er å sikre at kommunen har økonomisk kontroll. Det vil si sunne finanser og effektiv drift. Gode planer har finansielle handlingsregler og sammenligner finansielle nøkkeltall med andre kommuner og tidligere år. Planene er langsiktige. Demografikostnader beregnes på grunnlag av befolkningsprognoser. Kostnadsnivået i tjenestene sammenlignes med andre kommuner, helst behovskorrigert. Siden netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet for finansiell balanse, bør budsjettskjema 3 være med i planen.

Målstyring: Dernest er det viktig å bidra til at kommunen når sine mål. Det viktigste målet for kommunene er å levere gode velferdstjenester til innbyggerne. 80 prosent av pengene brukes for å produsere velferdstjenester som underleverandør til staten. Økonomiplanene bør derfor handle om tjenestekvalitet. Gode planer inneholder konkrete mål for tjenestekvalitet og viser hvordan målene skal nås. Tidligere års resultater sammenlignes med andre kommuner. Økonomiplanen henger sammen med kommuneplanen og sektorplaner.

Enkelhet: For det tredje er det viktig å lage enkle planer. Planene skal brukes av kommunepolitikere for å styre administrasjonen. Politikere er legfolk, ikke fagfolk. Gode planer er lett å finne fram i. Planene deles opp etter tjenestene, ikke intern organisering. Planene har enkelt språk og er ikke for lange. Rådmannens forslag publiseres på nett.

Nye kommunenummer

Kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag har fått nye kommunenummer etter sammenslåingen av fylkene til Trøndelag. SSB vil publisere data for 2018 på det nye kommunenummeret, mens data for 2015-2017 vil komme på det gamle kommunenummeret. I Framsikt vil vi sette dette sammen til en sammenhengende serie for 2015 til 2018 og knyttet dette til det nye kommunenummeret.

 

Tidligere analyser

Når nye Kostra-tall oppdateres i Framsikt skifter vi også rapporteringsår i Framsikt Analyse. Analysetekster som er skrevet tidligere blir liggende på forrige år. Disse kan hentes fram i tekstfeltene ved bruk av knappen «Historikk dokumenter». Vi oppfordrer også til å arkivere dokumenter som er produsert i løpet av året i dokumenteksporten i Analyse.

 

Oppdatere analysemaler

Framsikt vedlikeholder fortløpende våre standard-maler for Analyse. Dere kan oppdatere deres egne maler for Analyse med utvalg fra våre standardmaler med knappen «Gjenopprett» under indikatortabellen på et rapporteringsområde. Her kan dere f.eks. velge utvalget fra malen «Framsikt standard økonomianalyse».

Det viktigste målet for kommunene er å levere gode velferdstjenester til innbyggerne.

Alle de tre finalistene hadde det meste av dette på stell. Karmøy fikk 13 av 14 poeng.  Bergen og Asker fikk 11 poeng.

Karmøy hadde den mest komplette økonomiplanen og viser også veien videre. Karmøy hadde den mest langsiktige økonomiplanen. Karmøy er en av få norske kommuner med et tiårig investeringsbudsjett. Dette er egentlig helt logisk, siden det tar mer enn fire år fra behovet oppstår til en ny skole eller et sykehjem står ferdig. Planlegging av investeringer med fire års horisont er derfor ikke godt nok. Karmøy er også en av få kommuner med Kostrabasert budsjett. De 65 Kostrafunksjonene grupperes til 18 tjenester i rådmannens budsjettforslag.

Bergen gjør også det meste riktig. Bergen har finansielle nøkkeltall og Kostrabasert budsjett. Bergen beregner demografikostnader (det gjør ikke Karmøy). Bergen tapte kampen om førsteplassen, fordi budsjettet er alt for langt (481 sider). Jeg tror ikke politikerne i Bergen er større lesehester enn politikerne i Karmøy, selv om kommunen er større.

Asker utmerker seg ikke med nytenkning, men med ryddighet. Her er det verken tiårig budsjett eller Kostrabasert budsjett, men alt det andre er på plass.

Hva med de andre Framsikt-planene? Når det gjelder publisering/tilgjengelighet, er alle Framsikt-planene fremst i bransjen. De ligger på nettet i en svært brukervennlig fasong. Man får opp beskrivelsen av et investeringsprosjekt (eller et tiltak) ved å klikke på prosjektnavnet.  Når det gjelder innholdet i planene, varierer kvaliteten ganske mye. De 29 planene som ble vurdert, fikk fra 3 til 13 poeng. De som har mest å lære bort er altså Karmøy, Asker og Bergen. Kikk på disse planene på nettet!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Forenkler arbeidet med gebyr-tabeller i Økonomiplanen

I Framsikt-oppdateringen i slutten av august kommer det en helt ny funksjonalitet for å automatisere utarbeidelsen av gebyr-tabellene i kommunens økonomiplan. Funksjonaliteten består av en ny fane i funksjonen Innspill og tekstbidrag for å registrere tabeller og gebyrer og et nytt kapittel på kommunenivå for Gebyrtabeller.

Skjermbilde som viser eksempel på Gebyrtabell i Framsikt

Strategimodulen – videre utvikling

Framsikt har gjennom de siste to oppdateringene foretatt en videreutvikling av modulen Strategi, og frem mot sommeren er det planlagt en videre utvikling gjennom å innarbeide utskriftsfunksjonalitet direkte fra modulen.

Utvikling i 2020

Framsikt fortsetter produktutviklingen med stadig større ressursinnsats i 2020. Som fra starten så er kundenær innovasjon, med bruk av pilotgrupper og pilotkommuner for utprøving, en sentral del av arbeidsmetoden. Vi vil dog i 2020 ha et større fokus på produktkvalitet/-stabilitet, forbedring av eksisterende funksjoner og selvbetjening.

Share This
X