Karmøy med Norges beste økonomiplan – igjen

17

Desember, 2020

Under årets Brukerforum ble prisen for Beste kommunale økonomiplan 2021-2024 delt ut til den kommunen som hadde publisert den beste økonomiplanen basert på et sett kriterier.

Prisen for den beste økonomiplanen er fagprisen og dermed kanskje også den mest prestisjetunge prisen. Agenda Kaupang, NKKF og Framsikt har samarbeidet om å kartlegge hvordan kommuner lager og bruker økonomiplanene som styringsverktøy.

Prisen ble kåret av Agenda Kaupang v/ Bjørn Brox.

Juryen har bestått av Asbjørn O Pedersen fra NKK og Bjørn A Brox fra Agenda Kaupang AS. Økonomiplanene er gjennomgått av studenter ved Universitetet i Agder i november 2020. Juryen har laget kriterier for kåringen og kvalitetssikret gjennomgangen av dokumentene.

 

Evalueringen som ligger til grunn for prisen, gjøres ut fra et sett kriterier knyttet til økonomisk kontroll, effektivitet, målstyring og enkelhet.

Vi håper denne kåringen inspirerer til økt innsats for å lage gode styringsdokumenter i norske kommuner.

 

Finalistene kjennetegnes av de i stor grad oppfyller hovedkriteriene i analysen. Det ene er at den viser at den bidrar til sunn økonomi – økonomiplanen skal bidra til både finansiell kontroll og effektiv drift. Det andre er at den bidrar til gode leveranser – Det er ikke tilstrekkelig å ha god økonomistyring, kommunene skal også levere gode tjenester til innbyggerne. Det tredje hovedkravet er at det er enkelt å forstå, at økonomiplanen fungerer som et godt styringsverktøy.

Det vektlegges at de tre finalistene har klart å håndtere alle kravene som ligger i hovedkriteriene, men samtidig at de alle har litt forskjellige styrker og svakheter. Det er ikke sånn at det finnes perfekte planer. Alle de tre har både gode beskrivelser av økonomien i kommunen og bruker nøkkeltall for finans for å tydeliggjøre. De viser også kostnader og kvalitet sammenlignet med andre kommuner.

De fire som kom best ut av gjennomgangen – og som ble nominert til årets fagpris – var Bergen, Klepp, Gjøvik og Karmøy kommune.

Og vinneren ble…

 

Karmøy kommune

Bjørn Brox, Agenda Kaupang, trekker her fram at det Karmøy er spesielt gode på, og som de nesten er alene om, er 10-årg investeringsbudsjett. Kommuneloven stiller krav om fireårig. Noen kommuner har lengre planleggingshorisont, noe som åpenbart er fornuftig. Karmøy fikk også plusstegn i margen for å sammenligne seg systematisk med andre kommuner.

 

Vi gratulerer!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Strategisk kompetanseplanlegging i Framsikt

Nasjonale tall viser at vi vil være alt for få yrkesaktive til å bære den eldre generasjonen, sa Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, under Framsikt Brukerforum. For å hjelpe kommunene med å møte dette problemet har KS utarbeidet et verktøy for strategisk kompetanseplanlegging. Nå starter planleggingen for at verktøyet skal bli en integrert del av Framsikt-løsningen.

Status oppdatert grensesnitt i Framsikt

Stadig flere moduler i Framsikt får oppdatert brukergrensesnitt, med raskere skjermbildelasting og ytelse. I denne artikkelen kan du lese om planlagt framdrift for oppdatering av brukergrensesnitt samt hvilke moduler og funksjoner som skal oppdateres framover.

Dame skriver på pc
Share This
X