Klimabudsjett i en og samme løsning

– I Oslo har du en hel klimaetat, mens det i Hamar kun er meg. Da er gode verktøy viktig, sier Lise Wenche Dufseth Urset, fagleder for miljø- og klima i Hamar kommune.

Februar 2021

Da Oslo kommune i 2017 startet med klimabudsjett lot politikerne i Hamar seg inspirere. Året etter ble det bestemt at også Hamar kommune skulle få på plass et klimabudsjett, men Urset er klar på at målet ikke var å kopiere Oslo.

– Dette var, og er fortsatt et nybrottsarbeid. Kommunene har veldig ulikt utgangspunkt og gjør dette på mange ulike måter. Det er mye prøving og feiling, sier Urset.

Klimabudsjettveileder

Sammen med Oslo og Trondheim var Hamar med å utarbeide en veileder for klimabudsjett som styringsverktøy. Urset forteller det har vært store forskjeller i hvordan kommuner har arbeidet med klimabudsjett. Målet med veilederen er å gjøre det enklere for kommunene å starte opp og organisere klimabudsjettarbeidet på en god måte.

I veilederen står det at en av klimabudsjettet sine største styrker er at ansvaret for gjennomføring av klimatiltak blir tydelig definert. Nettopp dette gjør Framsikt til et verdifullt verktøy, mener Urset.

– Fordelen med Framsikt er at vi har mulighet til å koble alt sammen. Uten en løsning som Framsikt hadde det vært en veldig stor jobb, sier Urset og fortsetter:

– Fra å analysere klimagassutslipp, få klimabudsjettet inn i økonomi- og handlingsplanen til å hekte ansvaret på riktig person, og linke det direkte til investering eller driftsbudsjettet. Du får rett og slett hengt bjella der den skal.

«Fordelen med Framsikt er at vi har mulighet til å koble alt sammen. Uten en løsning som Framsikt hadde det vært en veldig stor jobb» 

Ansvarsfordelte tiltak

Hamar er nå inne i sitt andre år med å bruke Framsikt for å lage klimabudsjett i tilknytning til kommunens handling- og økonomiplan. I Analysemodulen kan man hente ut statistikk direkte fra Miljødirektoratet og sånn enkelt få en presentasjon av kommunen sine utslipp. I Økonomiplanmodulen registrerer du tiltak og du kan hente dokumentet ut i Word eller publisere til web. Dette er løsninger Hamar har hatt stor nytte av.

– Hvis det skal fungere som et styringsverktøy må det innlemmes i kommunens handlings- og økonomiplan. Da vil man ha tiltak som er ansvarsfordelt og som rapporteres på jevnlig. At alt kan gjøres i Framsikt er løsningen sin styrke. Helheten i denne løsning er nyttig nettopp fordi du slipper å hoppe ut i et annet system, sier Urset.

Lise Wenche Dufseth Urset, fagleder for miljø- og klima i Hamar kommune

Bilde: Lise Wenche Dufseth Urset, fagleder for miljø- og klima i Hamar kommune

Fornøyde innbyggere

Hun kan fortelle at klimabudsjettet har blitt tatt godt imot i Hamar.

– Innbyggerne er veldig positive. Vi har blant annet fått på plass Norges første kretsløpspark, noe mange har hatt glede av. Den består av en gjenvinningsstasjon og seks butikker som selger blant annet sportsutstyr og elektronikk som folk har kastet. Dette har vi med i klimabudsjettet som tiltak for indirekte utslipp.

Handler om å prøve

Urset kan fortelle at planen fremover er å jobbe med å gjøre prosessene med klimabudsjett og handlings og økonomiplanen enda mer strømlinjeformet.

– Et annet punkt vi skal jobbe mer med fremover er beregninger av selve tiltakene og potensialet for utslippsreduksjon for hvert tiltak. For eksempel, om vi skal ha fossilfri varetransport er det vanskelig å finne data, noe som igjen gjør det vanskelig å beregne effekt av tiltak. Dette skal vi jobbe mer med.

Hun oppfordrer andre kommuner til å sette i gang med å prøve å lage klimabudsjett, og ikke tenke at det må være perfekt fra første stund.

– Mange ser kanskje Oslo sitt klimabudsjett og tenker at det er umulig å lage noe sånt. Det er få kommuner som kan det, men det handler om å sette i gang og prøve.

I Hamar er planene klare for hvordan de skal sikre at klimabudsjettet blir et styringsverktøy.
– Jeg tror vi er på god vei til å gjøre det til et styringsverktøy. Dette er første året der ansvaret er plassert spesifikt og det skal rapporteres hvert tertial, sier Urset, som gleder seg over at også dette kan gjøres i Framsikt.

Flere kundehistorier

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X